top of page
  • Helene Sandström

Mer immunkraft med zink

Spanska forskare har upptäckt en koppling mellan för lite zink i blodet och ökad dödlighet i covid-19.

En spansk forskargrupp offentliggjorde nyligen sin upptäckt vid konferensen ECCVID om koronavirussjukdom. De rapporterar att sjukhusinlagda covid-19-patienter med för lite zink i blodet klarade sig sämre än patienter med normalare nivåer.


”Lägre zinknivåer vid sjukhusinläggningen korrelerar med högre inflammationsnivå under infektionsförloppet och sämre utfall”, konstaterar forskarteamet som leddes av läkaren Roberto Güerri-Fernández vid sjukhuset Del Mar i Barcelona.

Zink försvårar virusdelning

Det är välkänt att zink har en stärkande effekt på immunförsvaret. Enligt en forskningsöversikt som publicerades i augusti i år har zink både direkt och indirekt verkan på olika slags virus. När vi har tillräckligt med zink inuti våra celler blir det svårare för vissa virus att dela sig och föröka sig. Dessutom kan zink återställa funktionen hos kroppens immunceller – något som särskilt gäller äldre patienter.

Därför valde de spanska forskarna att titta på hur mycket zink en grupp på 249 patienter hade när de kom in till sjukhuset med covid-19 i våras.

Alla covid-19-patienter fick sina zinknivåer testade vid inläggningen på sjukhuset. Totalt lades 611 patienter in under den studerade perioden i mars/april i våras och deras medelålder var 63 år. De hade en genomsnittlig zinkstatus på 61 mikrogram zink per deciliter blod.

Hittills har bara 249 av de här patienterna analyserats. Enligt författarna kan den gruppen anses vara representativ för det totala antalet på 611 individer. De berättar också att datainsamling och analyser pågår för de övriga patienterna. Dessvärre har höstens nya våg av coronasmitta i Spanien försvårat det fortsatta arbetet.

Skydd mot inflammation

Av de 249 studiedeltagarna avled 21 patienter, och hos dem var zinknivån signifikant lägre: 43 mikrogram/dl i genomsnitt jämfört med 63,1 mikrogram/dl hos de som överlevde.

Högre zinknivåer förknippades med lägre nivåer av det inflammatoriska ämnet interleukin-6 hos patienterna under infektionen.

– Man har länge trott att zink stärker immunförsvaret, säger lungläkaren Len Horovitz vid sjukhuset Lenox Hill Hospital i New York City i en kommentar till HealthDay News. En möjlig förklaring till resultaten från den här studien är att zink kan ha en skyddande antiinflammatorisk effekt.

När resultaten justerats efter ålder, kön, sjukdomens svårighetsgrad och medicinering visade den statistiska analysen att varje enhetsökning av zinkhalten i blodet kunde kopplas till 7 procents lägre risk att dö under sjukhusvistelsen.

En zinknivå på under 50 mikrogram/dl vid inläggningen förknippades med 2,3 gånger högre risk att dö jämfört med patienterna som hade en nivå på 50 mikrogram/dl eller mer. Den nivån motsvarar 7,65 mikromol/l, som är den enhet som används i Sverige.

Studien kan inte bevisa något orsakssamband, och eftersom den befintliga studiegruppen är ganska liten betonar forskarna att det behövs fler studier som utvärderar effekten av zink vid covid-19.

Obs! Tillskott av zink i doser över 50 mg/dag under längre tid kan leda till kopparbrist.

Läs mer om zink:


Relaterat:Källa:


1 093 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page