top of page
 • Skribentens bildKatarina Fornander

D-vitamin kan förbättra fertiliteten

Omkring 10 till 15 procent av alla par är ofrivilligt barnlösa. Att åtgärda D-vitaminbrist kan vara ett enkelt och effektivt sätt att förbättra fertiliteten för både män och kvinnor.

Fostret är totalt beroende av mammans D-vitaminnivåer och fostrets nivå motsvarar 50 till 80 procent av mammans. Foto: Pexels/Pixabay

Graviditet är en av de mest komplexa biologiska funktioner vi har. Inte konstigt att mycket kan gå fel på vägen. Mer än vart tionde par som försöker få barn lyckas inte, och i många fall hittas inte orsaken. Hur ofta beror det på för låga nivåer av D-vitamin?


D-vitamin har ett finger med i spelet när det gäller fertilitet, att graviditeten ska vara frisk samt att amningen ska fungera. Observationsstudier har också kopplat misslyckad IVF till D-vitaminbrist (1). Genomgångar av randomiserade och kontrollerade studier visar att tillskott av D-vitamin i fysiologiska doser till gravida är säkert.


Omsättning av D-vitamin under graviditet

Under den första trimestern ökar nivåerna av D-vitamin 2 gånger och senare i graviditeten kan den öka upp till 3 gånger mot normalt. Efter förlossningen minskar detta snabbt igen. Samtidigt ökar nivåerna av ett protein som binder upp D-vitamin och nettoeffekten på koncentrationen är därför neutral.


Fostret är totalt beroende av mammans D-vitaminnivåer och fostrets nivå motsvarar 50 till 80 procent av mammans. Något som understryker vikten av att kontrollera att gravida har tillräckliga nivåer i blodet.


Risk för missfall

En studie publicerad i maj 2022 gjord med 7.663 kvinnor bekräftar att personer med låga nivåer av D-vitamin i blodet har högre risk för missfall. (2) Låga nivåer var enligt forskarna under 50 nmol/l och en tillräcklig nivå hade de satt till 75 nmol/l.


Normalt brukar man i Sverige sätta 50 nmol/l som tillräcklig nivå, men anger samtidigt att 75 nmol eller mer är optimalt (3). Annan forskning tyder på att mellan 100 och 150 nmol/l verkar optimalt för att förebygga annan ohälsa relaterad till D-vitaminbrist, som hjärt-kärlsjukdom och cancer (4).


Forskarna sammanfattar sin studie med att säga: “D-Vitamin är säkert och kostnadseffektivt. Så ur ett folkhälsoperspektiv vore tillskott en bra rekommendation. Tyvärr vet vi att endast 20 procent av kvinnorna i Storbritannien idag tar vitaminer innan de blir gravida” (5).


Manlig fertilitet kan förbättras med D-vitamin. Enzymer för att omvandla vitaminet och receptorer finns i bland annat testikeln och på spermiernas huvud. Foto: Thomas Breher/Pixabay.

Manlig fertilitet förbättras

Även manlig fertilitet kan förbättras med D-vitamin. Enzymer för att omvandla vitaminet och receptorer finns i bland annat testikeln och på spermiernas huvud. Omsättningen av manliga könshormoner, främst testosteron, förbättras med tillräckliga nivåer och förbättrar spermakvaliteten.


Tillskott av D-vitamin kan också öka nivåerna av biotillgängligt testosteron. En del studier har visat att män med låga nivåer av D-vitamin också har låga testosteronnivåer men det är oklart om det beror på vitaminbrist. Något som däremot är tydligt är att D-vitamin har en effekt på kvalitet och rörlighet hos spermier (6).


Framtiden för D-vitamin vid graviditet

Att D-vitamin spelar en viktig roll vid fertilitet är tydligt, men detaljerna kring vem som ska rekommenderas tillskott, när det är mest effektivt och hur mycket är ännu oklart. Under tiden är det alltid en bra idé att inför graviditet och särskilt vid upprepade missfall eller svårigheter att bli gravid kontrollera och vid behov justera nivåerna av D-vitamin. Det gäller både män och kvinnor.


Effekter av D-vitamin vid fertilitet :

 • Undvika störningar i skelett- och mineralomsättning

 • Förebygga neonatal hypokalcemi

 • Reglera immunförsvaret, särskilt viktigt i relation till foster/mamma som är komplext immunologiskt

 • Stimulerar utsöndring av könshormoner

 • Underlätta att fostret bäddas in i livmodern

 • Hjälper utmognad av lungvävnad

 • Kan förhindra havandeskapsförgiftning

 • Säkerställer fostrets nivåer av D-vitamin

 • Normaliserar testosteronnivåer

 • Förbättrar spermiekvalitet (1)

Referenser:

 1. Pilz S, Zittermann A, Obeid R, Hahn A, Pludowski P, Trummer C, Lerchbaum E, Pérez-López FR, Karras SN, März W. The Role of Vitamin D in Fertility and during Pregnancy and Lactation: A Review of Clinical Data. Int J Environ Res Public Health. 2018 Oct 12;15(10):2241. doi: 10.3390/ijerph15102241. PMID: 30322097; PMCID: PMC6210343.

 2. Tamblyn JA, Pilarski NSP, Markland AD, Marson EJ, Devall A, Hewison M, Morris RK, Coomarasamy A. Vitamin D and miscarriage: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2022 Jul;118(1):111-122. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.04.017. Epub 2022 May 28. PMID: 35637024.

 3. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/d-vitaminbrist

 4. https://www.tommys.org/about-us/news-views/vitamin-d-deficiency-linked-higher-risk-miscarriage

 5. Lugg ST, Howells PA, Thickett DR. Optimal Vitamin D Supplementation Levels for Cardiovascular Disease Protection. Dis Markers. 2015;2015:864370. doi:10.1155/2015/864370

 6. de Angelis C, Galdiero M, Pivonello C, Garifalos F, Menafra D, Cariati F, Salzano C, Galdiero G, Piscopo M, Vece A, Colao A, Pivonello R. The role of vitamin D in male fertility: A focus on the testis. Rev Endocr Metab Disord. 2017 Sep;18(3):285-305. doi: 10.1007/s11154-017-9425-0. PMID: 28667465.


Läs mer om D-vitamin i NNC:s nutritionsguide.


Läs fler av NNC:s artiklar om D-vitamin.

264 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page