top of page
groddar

Definition av kosttillskott

Nordic Nutrition Council följer EU:s definitioner av kosttillskott och livsmedel för sport/träning och viktminskning. Dessa ska inte sammanblandas eftersom de tillhör olika livsmedelskategorier.

Proteinpulver för idrottare anges ofta som kosttillskott. Det är en felaktig benämning eftersom proteinpulver och liknande produkter, till exempel energidrycker och ”bars”, är livsmedel för särskilda näringsändamål som inte tillhör kategorin kosttillskott. Samma sak gäller bantningsprodukter i form av måltidsersättningar.

Sportprodukter och bantningsprodukter särskiljs från kosttillskotten genom
1) dosen – proteinpulver och liknande tas skopvis istället för i form av kapslar, tabletter och dylikt
2) energiinnehållet – gränsen går kring 60 kcal per dagsdos.

Kosttillskott
Kosttillskott är livsmedel som är avsedda att komplettera kosten med näringsämnen som vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, fibrer, växtämnen och mjölksyrabakterier (probiotika). EU:s definition lyder enligt följande:

 • Med kosttillskott avses livsmedel som används i syfte att komplettera en normal kost och som utgör koncentrerade källor av näringsämnen (vitaminer, mineraler) eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, var för sig eller tillsammans.

 • Andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan kan vara örtextrakt, mjölksyrabakterier, koffein, aminosyror, fettsyror eller andra ämnen som inte är vitaminer eller mineraler.

 • Kosttillskott ska tillhandahållas i avdelade doser i form av t.ex. tabletter, kapslar, pastiller, portionspåsar med pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller andra liknande former av vätskor eller pulver och intas i små uppmätta mängder.

 

Sportprodukter
Den här kategorin gäller livsmedel som syftar till att tillgodose behovet av extra näring och energi vid idrottande. De omfattar produkter, till exempel proteinpulver, som är avsedda att ätas eller drickas i samband med mycket krävande muskelarbete.

Bantningsprodukter
Den här kategorin omfattar livsmedel som ersätter all kost eller delar av kosten under minst en dag. Bantningsprodukter med mindre dosering i form av av kapslar eller tabletter som anses ha  fysiologisk verkan och som inte är läkemedel, räknas som kosttillskott.

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page