Styrelse för Nordic Nutrition Council NNC

Styrelsens sammansättning

 

Mona B. Sjöberg              Ordförande

Filippa Hultman                Kassör

Bo Engborg                      Sekreterare
Robert Lindell                   Web ansvarig
Kaisa Frank                       Ledamot
Jessica Glimmra               Medlemsansvarig
Gunilla Andersson            Medlemsansvarig

Johanna Bjurström           Suppleant

 

Peter Hencz                     Valberedning

Micke Gustavsson Sjöns  Valberedning

 

Lennart Holmgren             Sakkunnig