OM OSS

Nordic Nutrition Council är en ideell förening som verkar för att skapa förutsättningar för en god folkhälsa i nuet och för framtiden. Detta genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition samt öka insikten om näringsämnens inverkan på hälsan.

NNC:

 • står för individens rätt till kunskap och fria val när det gäller den personliga hälsan.

 • bidrar till en positiv förändring av den rådande situationen inom hälso‐ och sjukvård genom att förmedla information om naturlig läkning och kostens inverkan på hälsa och ohälsa.

 • bidrar till den gemensamma kunskapsbasen i Norden genom att sprida faktabaserad kunskap kring hälsa och kosthållning som underbyggts av resultat från relevant och grundligt utvärderad forskning.

 • bidrar till bättre samhällsekonomi genom att delta i samhällsdebatten och föra fram rationella modeller till en sund hantering av skattemedel i hälsofrågor.

 • förespråkar fri tillgång till näringsämnen i relevanta doser, örter och andra hälsofrämjande naturliga ämnen. Vi informerar myndigheter, politiker och allmänhet om fördelarna med en fri tillgång av hälsofrämjande medel.

 • står för kunskap och viljan att ta ansvar för sin egen och andras hälsa och ohälsa utan monopol och restriktioner.

 • Vi samverkar med andra föreningar, organisationer, företag, intressegrupper och enskilda medborgare.

 

 

NNC – pågående och genomförda projekt: 

 • Bestridande hos EU-kommissionen av förslaget om maxvärden för vitaminer och mineraler i Norge.

 • Namninsamling mot Livsmedelsverkets förslag att begränsa innehållet av näringsämnen i kosttillskott.

 • Remissvar till Livsmedelsverkets förslag att begränsa innehållet av näringsämnen i kosttillskott.

 • Sprider forskningsnyheter inom nutrition och hälsa via pressmeddelanden till journalister och relevanta redaktioner i Norden.

 • Sprider forskningsnyheter inom nutrition och hälsa via egen hemsida, nyhetsmejl till medlemmar samt social media.