top of page

OM OSS

NNC går samman med Riksföreningen för Metabol Hälsa (RMH) den 1 januari 2023. Det nya gemensamma namnet blir Nordiska Föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa med förkortningen NNMH. Ett långt namn, men det står för föreningens ursprung, syfte och uppgift.  

Denna sida kommer länkas till ny sida

Nordic Nutrition Council är en ideell förening som verkar för att skapa förutsättningar för en god folkhälsa i nuet och för framtiden. Detta genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition samt öka insikten om näringsämnens inverkan på hälsan.

NNC:

 • står för individens rätt till kunskap och fria val när det gäller den personliga hälsan.

 • bidrar till en positiv förändring av den rådande situationen inom hälso‐ och sjukvård genom att förmedla information om naturlig läkning och kostens inverkan på hälsa och ohälsa.

 • bidrar till den gemensamma kunskapsbasen i Norden genom att sprida faktabaserad kunskap kring hälsa och kosthållning som underbyggts av resultat från relevant och grundligt utvärderad forskning.

 • bidrar till bättre samhällsekonomi genom att delta i samhällsdebatten och föra fram rationella modeller till en sund hantering av skattemedel i hälsofrågor.

 • förespråkar fri tillgång till näringsämnen i relevanta doser, örter och andra hälsofrämjande naturliga ämnen. Vi informerar myndigheter, politiker och allmänhet om fördelarna med en fri tillgång av hälsofrämjande medel.

 • står för kunskap och viljan att ta ansvar för sin egen och andras hälsa och ohälsa utan monopol och restriktioner.

 • Vi samverkar med andra föreningar, organisationer, företag, intressegrupper och enskilda medborgare.

 

 

NNC – pågående och genomförda projekt: 

 • Bestridande hos EU-kommissionen av förslaget om maxvärden för vitaminer och mineraler i Norge.

 • Namninsamling mot Livsmedelsverkets förslag att begränsa innehållet av näringsämnen i kosttillskott.

 • Remissvar till Livsmedelsverkets förslag att begränsa innehållet av näringsämnen i kosttillskott.

 • Sprider forskningsnyheter inom nutrition och hälsa via pressmeddelanden till journalister och relevanta redaktioner i Norden.

 • Sprider forskningsnyheter inom nutrition och hälsa via egen hemsida, nyhetsmejl till medlemmar samt social media. 

bottom of page