top of page
groddar

Bor

Bor är ett spårmineral som länge varit känt som essentiellt för växter. Även om bor inte är allmänt erkänt som nödvändigt för människor finns det bevis för att det spelar en roll för kroppens omsättning av mineraler som kalcium, magnesium och fosfor. Det hjälper bland annat kroppen att ta upp kalcium och främjar skelettets tillväxt samt cellmembranens funktion.

 

Bor inverkar även på omsättningen av steroidhormoner hos både människor och djur och spelar en roll i vissa hormonaktiviteter, speciellt de som påverkar kalciumomsättningen, bland annat kalcitriol (den aktiva formen av D-vitamin), samt östrogen, testosteron och DHEA.

Metabolism

Mer än 90 procent av bor i kost och kosttillskott tas upp i tarmen. Kroppen utsöndrar överskottsbor främst genom urinen. Halveringstiden för utsöndring är bara 21 timmar. Vid för lågt intag av bor minskar därför förrådet snabbt i kroppen. Bor lagras främst i benstommen.

Terapeutisk användning

 

Bor används för att bygga starka ben, behandla ledgångsinflammation (osteoartrit) och för att förbättra kognitiva funktioner och muskelkoordination

 

Förr användes bor som ett antiseptiskt medel och ibland används borsyra (den vanligaste formen av bor) utvärtes på huden eller som ögonskölj för att motverka infektion. Det finns också forskning som tyder på att lokal behandling med borsyra kan behandla vaginal svampinfektion (candidiasis).

Bästa källorna till bor

 

Grönsaker, frukt, nötter, jordnötter och baljväxter.

Intag

 

Det finns inget rekommenderat intag för bor i de nordiska näringsrekommendationerna.

Behov

 

De flesta människor får i sig 0,5–3 mg bor per dag via maten. 1–2 mg är genomsnittet i USA och Europa. Studier visar att personer med ett dagligt intag som understiger 0,25 mg kan behöva tillskott av bor, speciellt om de är benägna att utveckla benskörhet eller ledgångsinflammation (osteoartrit).

 

Flera studier har jämfört effekterna av en kost med lågt innehåll av bor (cirka 0,25 mg/dag) med en kost med måttliga eller höga halter bor (cirka 3,25 mg/dag) bland friska medelålders och äldre kvinnor och män. Lågt intag av bor ledde till en försämring av vissa aspekter av kognitiva och psykomotoriska funktioner och lägre nivå av det viktiga enzymet superoxiddismutas (SOD) som har antioxidativ och antiinflammatorisk verkan.

Lågt intag av magnesium verkade också förstärka en del av de negativa effekterna av ett lågt borintag.

Bristsymtom

Borbrist kan leda till försämrad tillväxt, ökad utsöndring av kalcium och magnesium i urinen, sämre skeletthälsa samt hämmad produktion av östrogen och testosteron. Områden med mindre mängd bor i marken har ökad förekomst av artrit.

Beredningsform i kosttillskott

 

Bor finns som olika salter och kelater, men det finns inga starka bevis för att någon viss form är att föredra framför de andra.

Kontraindikationer

 

Bor kan eventuellt ha östrogenliknande aktivitet. Om du har något tillstånd som kan förvärras av östrogen bör du undvika tillskott av bor. Du bör inte heller använda bortillskott om du har problem med njurarna eftersom de måste arbeta hårt för att utsöndra bor.

Överdosering

Dosering upp till 18 mg per dag anses vara säkert. Kliniska studier har visat att intag på mer än 75 mg dagligen är giftigt. Toxicitetssymtom är illamående, kräkningar, diarré, apati, anemi, förvirring och magbesvär.

Interaktioner med läkemedel

 

Östrogen. Bortillskott kan öka östrogenhalten i kroppen.

Interaktioner med näringsämnen

 

Magnesium. Bortillskott kan minska mängden magnesium som utsöndras i urinen och ge högre magnesiumhalt i blodet. Den här effekten verkar vara vanligare hos kvinnor som får i sig lite magnesium i kosten.

 

Fosfor. Bortillskott verkar kunna minska fosforhalten i blodet hos vissa personer.

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page