top of page
groddar

B6-vitamin (pyridoxin)

B6-vitamin är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt för kroppens omsättning av kolhydrater, fetter och aminosyror. Det ingår i omkring hundra olika kemiska reaktioner i kroppen per minut.

 

Mestadels fungerar det som ett koenzym – det hjälper andra enzymer för att reglera en mängd olika typer av processer i kroppen.

De här processerna omfattar bland annat att skapa signalämnen som serotonin, dopamin, noradrenalin och GABA samt att skapa energi som frigörs när röda blodkroppar bildas. Det behövs också för att bilda B3-vitamin (niacin) från tryptofan och för nedbrytningen av ämnet homocystein som är skadligt i höga halter. B6-vitamin är också viktigt för nervsystemet, immunförsvaret och för regleringen av hormonernas aktivitet.

Omsättning

 

B6-vitamin finns i kroppen i tre primära former: pyridoxin, pyridoxal och pyridoxamin. Pyridoxal och pyridoxamin är former av B6 som finns i animaliska livsmedel och är lättare för kroppen att ta upp. Pyridoxin finns i växter och är mer värmebeständigt än de två andra och tål därför upphettning bättre.

 

De tre formerna av B6-vitamin kan omvandlas till de aktiva koenzymerna pyridoxal-5-fosfat (PLP) och pyridoxamin-5-fosfat (PMP). PLP är den huvudsakliga biologiskt aktiva formen som används i kroppen. För att omvandla pyridoxin till PLP krävs B2-vitamin (riboflavin). Hos en del människor fungerar inte den här omvandlingen som den ska på grund av en biokemisk defekt.

Vissa med vitamin B6-responsiv anemi, vitamin B6-beroende epilepsi, autism och karpaltunnelsyndrom svarar bättre på tillskott av PLP än pyridoxin. Förmodligen har de nedsatt förmåga att omvandla pyridoxin till PLP. Trots att PLP till stor del bryts ned i tarmen och det bara är en liten del som tas upp blodet, anses tillskott med PLP vara bättre i dessa fall. De allra flesta människor kan emellertid omvandla vanligt pyridoxin till den biologiskt aktiva formen PLP, speciellt om de intar ett B-komplex som innehåller alla B-vitaminerna.

Terapeutisk användning

 

Vissa studier tyder på att B6-vitamin kan förbättra kroppens upptag av magnesium och minska besvär med perifer neuropati, karpaltunnelsyndrom, PMS och högt blodtryck.

En stor studie visade att kvinnor som tog 50 mg B6-vitamin, 1 000 mcg B12-vitamin B12 och 2,5 mg folsyra minskade risken för att utveckla AMD, en ögonsjukdom som ger åldersförändringar i gula fläcken och som kan orsaka synförlust.

Bästa källorna till B6-vitamin

 

Pyridoxin finns i större mängder i vetegroddar, frukt, potatis, baljväxter, spenat, mandel, sesamfrön, kött, fågel, ägg och mejeriprodukter.

Intag

 

Rekommenderat dagligt intag av B6-vitamin:


Kvinnor 1,3 mg
Gravida 1,5 mg
Ammande 1,6 mg
Män 1,6 mg

 

Vissa data tyder på att det rekommenderade intaget av för B6-vitamin är för lågt. Deltagarna i den amerikanska undersökningen National Health and Nutrition Examination Survey 2003–2004 konsumerade 2,0–2,9 mg B6-vitamin per dag. För låg halt av den aktiva formen PLP (< 20 nmol/L) i plasma uppmättes hos 19 procent av deltagarna som var under 13 år, 10 procent av männen i åldern 13–54 år, 20 procent av kvinnor i samma ålder och 14 procent av män och kvinnor över 64 år. 3–7 procent av deltagarna som konsumerade 3,0–4,9 mg/dag och 1–6 procent av deltagarna som konsumerade mer än 5 mg/dag av B6-vitamin hade också låg halt av PLP.

Bristsymtom

 

Brist på B6-vitamin visar sig huvudsakligen i form av symtom från hud och nervsystem, men kan även påverka många andra kroppsfunktioner eftersom kroppen behöver pyridoxin för så många olika funktioner. Vanliga bristreaktioner är: aptitlöshet, svaghet, nervositet, irritabilitet, förvirring, depression, sömnlöshet, fjällande hud, sprickor och svullnad på läpparna, inflammation i munnens slemhinna, tungsveda och svullen tunga, buksmärtor, perifer neuropati, minskad tolerans mot glutamat, kramper, sideroblastisk anemi och nedsatt immunförsvar.

Analyser och mätmetoder

 

B6-status kan bedömas bland annat genom att mäta pyridoxal-5-fosfat (PLP) i plasma och utsöndring av B6 och dess nedbrytningsprodukt 4-pyridoxinsyra i urin, men inget av de befintliga proverna ger en tillförlitlig bild. PLP i plasma kan påverkas av olika genetiska och fysiologiska faktorer medan urinutsöndringen av 4-pyridoxinsyra delvis beror på de senaste dagarnas intag av B6-vitamin.

Beredningsform i kosttillskott

 

Pyridoxin-hydroklorid är en mycket vanligt form av B6 i kosttillskott.

Överdosering

Intag av 500–10 000 mg pyridoxin i flera månader kan ge neurologiska skador hos vissa personer. I ytterst sällsynta fall kan negativa reaktioner uppstå vid doser som överstiger 200 mg per dag i mer än sex månader. I ett fall upptäckte man att 500 mg pyridoxin per dag i flera månader resulterade i perifer neuropati, men biverkningar vid dagliga doser under 500 mg är mycket sällsynta.


Normalt sett krävs det 2–5 g pyridoxin per dag i ett par månader för att få symtom som tyder på toxicitet: domningar och myrkrypningar i benen. Dessa symtom försvinner vanligtvis om man slutar ta tillskott av pyridoxin, men symtomen kan kvarstå i ett par månader om toxiciteten är svår. Nattrastlöshet, ryckningar, illamående, kräkningar, magont, aptitlöshet, mycket starkt minne av drömmar och domningar i ben och fötter kan tyda på ett för högt B6-intag.

 

Den aktiva formen pyridoxal-5-fosfat (PLP) har aldrig förknippats med någon form av neurologiska besvär ens i mycket höga doser.

 

Vid terapeutiska doser av B6-vitamin bör man komplettera med magnesium samt ett B-komplexsupplement. Tillskott av B6-vitamin är vanligen kontraindicerat för patienter som tar medicin mot Parkinsons sjukdom. De ska helst undvika intag av extra B-vitaminer, speciellt B6-vitamin eftersom det kan störa effekterna av l-dopa. Vill man ändå ha ett B-vitamintillskott måste behandlande läkare upplysas och rådfrågas, gärna i samråd med en nutritionist/näringsterapeut, med regelbundna kontroller. Man bör trappa ned successivt efter högdostillskott av B6-vitamin.

Interaktioner med läkemedel

 

Följande två läkemedel kan minska B6-halten i kroppen:

 

Hydralazin (Apresolin): Används för att behandla högt blodtryck.

 

Isoniazid: Används för att behandla tuberkulos.

 

Antibiotika, tetracyklin: Alla B-vitaminer, inklusive vitamin B6, stör upptaget och effekten av antibiotika av typen tetracyklin. Därför bör ta tetracyklin och B-vitamintillskott tas vid olika tidpunkter.

 

Antidepressiva läkemedel: B6-tillskott kan öka effekten av vissa tricykliska antidepressiva som nortriptylin (Sensaval), särskilt hos äldre människor. Å andra sidan kan andra typer av antidepressiva läkemedel, så kallade MAO-hämmare, minska B6-vitaminhalten i blodet.

 

Levodopa (L-dopa): B6-vitamin minskar effekten hos levodopa, en medicin som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page