top of page
groddar

Butyrat (smörsyra)

Smörsyra är en kortkedjad fettsyra som också kallas för butyrat. Den tillverkas i tjocktarmen när mjölksyrabakterier bryter ned fibrer genom fermentering. En av smörsyrans viktigaste uppgifter är att fungera som energi för tjocktarmens celler. De använder inte glukos som bränsle som kroppens övriga celler, utan är helt beroende av de goda tarmbakteriernas produktion av smörsyra.

 

Smörsyra har även antiinflammatorisk effekt. Den blockerar ett protein som orsakar inflammation, något som är mycket intressant för forskarna eftersom kronisk inflammation i tarmen kan leda till cancer. Höga halter smörsyra har också kopplats till lägre risk för inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom. Smörsyra verkar också leda till att hormoner frisätts i tarmen som signalerar mättnadskänsla till hjärnan.

Anticancereffekt

 

Smörsyra tycks också kunna stoppa cancer mer direkt genom att aktivera en genreceptor som eliminerar cancerceller. Receptorn skickar signaler som utlöser en process som i sin tur leder till att cancercellerna dör. Forskarna som upptäckte den här effekten menar att cancerpatienter kan ha nytta av höga doser av smörsyra. Dessvärre har ämnet en hemsk smak. Som alternativ kan istället höga doser av B-vitaminet niacin användas, eftersom det kan utlösa samma anti-canceraktivitet som smörsyra.

 

Försök kommer att utföras längre fram för att jämföra utvecklingen hos patienter med tjocktarmscancer som äter en högfiberkost med utvecklingen hos patienter som får tillskott av butyrat eller niacin. Hittills bekräftar en studie på möss att forskarna är på rätt väg. Niacin har visat sig förhindra utvecklingen av inflammerad tjocktarm och tjocktarmscancer på samma sätt som smörsyra.

Smörsyra i kosten

 

För att öka halten smörsyra i tarmen kan man äta livsmedel som innehåller ämnet  smör och mejeriprodukter, särskilt get-, får- och buffelmjölk. Det bästa är dock att välja mat som ökar tarmflorans mångfald, så kallad prebiotika – livsmedel som de goda bakterierna livnär sig på. Några exempel är baljväxter, grönsaker, vitlök, rotfrukter, fullkorn, nötter, frön (särskilt linfrön och loppfrön/psyllium). Fermenterad mat som surkål och yoghurt är också mycket välgörande eftersom de innehåller mjölksyrabakterier – probiotika.

 

Forskning visar också att personer som äter en kost med mycket fibrer, både lösliga och olösliga, plus fermenterade livsmedel som surkål och yoghurt har högre halt av smörsyra i tarmen.

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page