top of page
groddar

Koppar

Koppar är ett grundämne som finns i alla livsmedel och framför allt i dricksvatten eftersom Sveriges vattenledningsnät fortfarande består av kopparrör till stor del.


Koppar finns i hela kroppen och är nödvändigt för normala funktioner, bland annat för att vi ska kunna tillverka energi. Det hjälper kroppen att ta upp järn, att tillverka röda blodkroppar och att hålla immunförsvaret och nervcellerna friska. Det behövs även för frisk hud och hårets pigment, samt för att bilda kollagen, en viktig beståndsdel i skelett och bindväv.


Koppar kan också fungera som en antioxidant som minskar risken för att fria radikaler skadar celler och DNA.

Omsättning

 

Upptaget av koppar sker främst i magsäcken och de övre delarna av tunntarmen, men det är levern som kontrollerar både lagring och utsöndring av koppar. Koppar passerar genom tunntarmsväggen både som jon och bundet till protein och transporteras till levern där det lagras bundet till proteiner som kallas metallotionein.

Bästa källorna till koppar

 

Koppar finns i alla livsmedel men högst halter finns i lever och inälvsmat, skaldjur, nötter och kakao. Måttligare mängder finns i kött, fisk, grönsaker och spannmål. Vi får även i oss koppar genom dricksvattnet.

Intag

 

Rekommenderat dagligt intag av koppar:

 

Kön/Grupp/Ålder                Rekommenderat dagligt intag

Spädbarn 0-6 månader      0,01 milligram

Barn 4-8 år                         1 milligram

Kvinnor                                0,9 milligram

Män                                     0,9 milligram

Gravida                               1 milligram

Ammande                           1,3 milligram

Behov

 

Brist på koppar är ovanligt och uppstår oftast vid vissa tarmsjukdomar. Personer som tar tillskott med höga doser zink, järn eller C-vitamin kan behöva mer koppar. Man bör dock rådgöra med sin läkare innan man tar koppartillskott. För mycket koppar kan vara skadligt.

Bristsymtom

 

Vi behöver inte särskilt mycket koppar. Det finns människor som inte får i sig tillräckligt med koppar i kosten, men allvarlig kopparbrist är ovanligt.
Måttlig brist kan leda till förhöjt kolesterol, sämre glukostolerans, defekter i hårets pigmentering och struktur samt demyelinisering (isoleringsskiktet kring nervtrådarna förstörs) och degenerering av nervsystemet.


Tecken på allvarlig kopparbrist är blodbrist, låg kroppstemperatur, benfrakturer och osteoporos, lågt antal vita blodkroppar, oregelbundna hjärtslag, förlust av pigment från huden och sköldkörtelproblem.

Analyser och mätmetoder

 

Kopparhalten i serum och ceruloplasmin brukar vara låg bland patienter med svår eller måttlig kopparbrist, men de här mätningarna anses inte vara tillförlitliga för att upptäcka mild kopparbrist.

Publicerad 31 mars 2016 av Helene Sandström

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page