top of page
groddar

Kalcium

Kalcium är ett essentiellt mineral som behövs för ett starkt skelett och friska tänder. Kalcium används också för musklernas sammandragningar, inklusive hjärtmuskeln. Det underlättar överföringen av nervsignaler, ingår i kroppens energiproduktion, celldelningsprocessen och i blodets koaguleringsmekanism.


Människokroppen innehåller omkring 1–2 procent kalcium och 99 procent av det, ungefär 1,5 kilo, finns i skelettet och tänderna. Det är dock i muskelvävnad som kalcium spelar en aktiv roll i många enzymreaktioner. Kalcium aktiverar vissa enzymer och hjälper till med att transportera näringsämnen genom cellmembranen.

Metabolism

 

Upptaget av kalcium sker främst i tunntarmen och kan variera från 10–50 procent. 50 procent av kalk är bundet till albumin. Parathormon (PTH) från bisköldkörtlarna reglerar hur mycket kalcium som cirkulerar i kroppen och återanvänds via njurarna. Överskottskalcium utsöndras främst genom tarmsystemet med avföringen, men en del går även ut i urinen.

 

Bästa källorna till kalcium

 

Kalcium finns i de flesta livsmedel, men de bästa källorna är mejeriprodukter och fisk (speciellt konserverad fisk som sardiner om man äter de mjuka fisk benen), mörkgröna bladgrönsaker och baljväxter.

 

Intag

 

Vuxna                               800 milligram

Gravida och ammande    900 milligram

 

Behov

 

Kalciuminnehållet i blodet bör vara 10–11 mg/100 ml.
Överdrivet alkoholintag kan minska kalciumupptaget och öka behovet.

 

Bristsymtom

 

Brist på kalcium kan orsaka tillväxthämning och benskörhet samt muskelvärk, muskelryckningar och muskelkramper, rakit, benvävsuppmjukning (osteomalaci), hjärtsjukdom, sköra naglar och sömnlöshet.

 

Analyser och mätmetoder

Utöver kosthistorik finns det ingen tillförlitlig metod för att mäta kalciumstatus. Kalciumhalten i serum regleras inom ett snävt intervall och hypokalcemi orsakas oftast av andra saker än brist på kalcium i kosten (t.ex. underfungerande bisköldkörtlar).

 

Beredningsform i kosttillskott

 

Kalciumkarbonat är den vanligaste formen som används i kosttillskott. Fördelen med karbonat är att det är billigt och att det innehåller hög andel elementärt kalcium (40 % jämfört med 21% i kalciumcitrat) vilket möjliggör färre eller mindre tabletter eller kapslar. Trots den utbredda uppfattningen att kalciumkarbonat absorberas dåligt har de flesta studier funnit att kalciumkarbonat tas upp lika bra som kalcium ur mjölk. Enligt andra studier är emellertid kalciumcitrat och kalciumcitrat-malat betydligt mer biotillgängligt än kalciumkarbonat.

 

Kalciumkarbonat är dessutom svårare att ta upp för personer med nedsatt saltsyraproduktion. Den här formen kan därför intas tillsammans med citronvatten eller extra saltsyra. Många former av billiga kalciumtillskott som tillverkats av ostronskal och benmjöl har visat sig innehålla tungmetaller, framför allt bly.

 

Överdosering

 

Rapporterade biverkningar av kalciumtillskott omfattar illamående, förstoppning och gasbildning.

 

Kontraindikationer

 

Kalciumtillskott bör undvikas vid tillstånd som har samband med hyperkalcemi (för mycket kalcium i blodet) och hyperkalciuri (för mycket kalcium i urinen) och vid kroniskt nedsatt njurfunktion.

Interaktioner med läkemedel

 

Antacida (läkemedel som neutraliserar saltsyra) som innehåller aluminium kan minska kalciumupptaget.

Interaktioner med näringsämnen

Kalciumkarbonat och kalciumfosfat kan minska upptaget av järn. Tillskott av kalcium och järn bör därför tas med två timmars mellanrum.

 

Kalciumtillskott i kombination med högt intag av D-vitamin kan leda till hyperkalcemi, förkalkning av kroppens vävnader, njursten och njurskador.

 

Vissa typer av fibertillskott kan hämma kalciumabsorptionen.

Publicerad 17 mars 2016 av Helene Sandström

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page