top of page
groddar

Krom

Krom är ett metalliskt mineral som finns naturligt i luft, vatten och jord. Det är ett essentiellt mikronäringsämne för vissa organismer, men halterna i vävnad är vanligen mycket låga.
Krom ingår i kroppens omsättning av glukos till energi och insulinets reglering av blodsockerhalten. Vissa studier tyder på att tillskott av krom kan bidra till lägre blodsockerhalt hos personer med diabetes eller metabolt syndrom.

Metabolism

Den aktiva formen av krom som används i kroppen kallas glukostoleransfaktor (GTF). Förutom krom består den även av niacin (B3), glycin, glutaminsyra och cystein.
Upptaget av krom från mat är relativt lågt. Krom utsöndras i första hand i urinen, men en viss del går ut via tarmen.

Bästa källorna till krom

Livsmedel som innehåller krom är bland annat musslor, fisk, fullkornsprodukter, baljväxter, vissa kryddor som svartpeppar och timjan, kött, ost, öljäst och nötter.

Intag

Det finns inget rekommenderat intag för krom i de nordiska näringsrekommendationerna. Uppskattat tillräckligt dagligt intag enligt beräkningar av amerikanska institutet för medicin:

KönTillräckligt dagligt intag

Kvinnor25 mikrogram

Män35 mikrogram

Bristsymtom

Allvarlig krombrist har så gott som aldrig påvisats hos människor. Tecken på marginell brist omfattar glukosintolerans/metabolt syndrom (högt blodsocker med insulinresistens, förhöjda blodfetter och viktminskning).

Analyser och mätmetoder

Krom kan mätas i serum, röda blodkroppar, hår och utsöndring i urin, men de har inget diagnostiskt värde hos patienter som inte har allvarlig brist på krom. I de flesta fall kan kromstatus härledas från kosthistorik och klinisk historik samt respons på kromtillskott.

Beredningsform i kosttillskott

Krom finns i flera former. Experimentella och kliniska bevis tyder på att krompikolinat, krompolynikotinat och kromaspartat tas upp effektivt, medan kromklorid har betydligt sämre upptag. GTF som finns i öljäst har rapporterats som särskilt lättupptagligt och mer biologiskt aktivt än andra former av krom.
Den trevärda formen av krom som finns i mat och kosttillskott är inte densamma som den sexvärda formen av krom som används inom industrin. Metallisk krom är giftig och framställs ur kromit i industriella processer.

Kontraindikationer

På grund av den eventuella blodsockersänkande effekten bör diabetiker inte ta krom utan uppsikt av läkare. Personer med lever- eller njurproblem eller anemi bör inte heller ta kromtillskott utan att först tala med sin läkare. Kromtillskott är inte lämpligt för epileptiker.

Överdosering

Krom från mat anses säkert. I tillskottsform kan mycket höga doser försämra insulinets blodsockerreglerande verkan och orsaka magbesvär, klåda och hudrodnad.
Det finns några rapporter om att krom kan försämra depression och ångest samt schizofreni. Andra rapporter tyder på att det kan hjälpa vid depression. Fråga din läkare innan du tar kromtillskott om du lider av psykisk ohälsa.

Interaktioner med läkemedel

Diabetesmedicin. Krom kan sänka blodsockerhalten och öka effekten hos den här typen av läkemedel. Om du tar läkemedel mot diabetes som insulin och metformin bör du prata med din läkare innan du tar kromtillskott eftersom dosen på din medicinering kan behöva justeras.
NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Smärtstillande läkemedel som acetylsalicylsyra, ibuprofen och naproxen kan höja kromhalten i kroppen.
Hydrokortison. Kortikosteroider som minskar inflammation kan sänka kromhalten i kroppen.

Interaktioner med näringsämnen

Krom binder sig i blodet till ett protein som kallas transferrin som också binder järn.
Vitt socker och vetemjöl ökar blodsockret snabbt och utarmar kroppens kromreserver. Det kan leda till en ond cirkel där kromhalten minskar och sötsuget ökar och ju mera sötsaker man äter desto mer sänks kromhalterna. Födoämnen som innehåller mycket fytinsyra kan minska kromupptaget.
Vanadintillskott kan användas för att minska förhöjda kromvärden.
Intag av C-vitamin ökar upptaget av krom.

Publicerad 30 mars 2016 av Helene Sandström

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page