top of page
groddar

B-vitaminer

B-vitaminer – en översikt


B-vitaminerna ingår i en grupp vitaminer som alla är mycket lika till strukturen och ingår i mängder av olika kroppsfunktioner. De är lösliga i vatten och absorberas därför oftast snabbt i kroppen och utsöndras via njurarna och urinen. De kan därför inte lagras under längre perioder i kroppen, så vi behöver ett tillräckligt dagligt intag för att undvika brister.
 

B-vitaminerna behövs bland annat för bildning av röda blodkroppar och cellernas produktion och underhåll, för omvandlingen av näringsämnen till energi och för frisk hud och starka muskler samt ett välfungerande nervsystem och immunförsvar.
 

Det finns åtta typer av ämnen som anses ingå i B-vitaminkomplexet:

B1 – tiamin
B2 – riboflavin
B3 – niacin
B5 – pantotensyra
B6 – pyridoxin
B7 – biotin
B8 – inositol
B9 – folat (folsyra)
B12 – kobalamin
 

Tidigare räknades även kvävebasen adenin som ingår i cellens nukleotider till B-vitaminerna och kallades då B4.
 

B-vitaminer i kosten

 

B-vitaminerna finns i kosten i både animalisk och vegetabilisk föda, speciellt i kött, mjölk, baljväxter, fullkorn, råris och nötter. I maten förekommer oftast alla B-vitaminerna tillsammans. Eftersom de samarbetar med varandra brukar det rekommenderas att man tar alla som ett B-komplex om man använder kosttillskott. Om man bara tar ett eller ett fåtal B-vitaminer är risken annars att dessa konkurrerar ut de övriga.
 

B-vitaminer och homocystein

 

B-vitaminerna folat, B6 och B12 behövs för att reglera aminosyran homocystein via den så kallade metyleringscykeln (se nedan).
Hög homocysteinhalt är skadligt för kroppens celler och är en känd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, demens och depression.
B-vitaminerna omvandlar en del av homocysteinet till acetylkolin som hjärnan behöver för att minnas. Alzheimerpatienter har ovanligt mycket homocystein i blodet och för lite acetylkolin. En tvåårig studie på äldre med förhöjd risk för demens bekräftar att höga doser B-vitaminer är avgörande för personer med för mycket homocystein. Har man inte tillräckligt med B-vitaminer, ökar risken med upp till 70 procent för att hjärnan krymper och minnet sviker.

Den essentiella svavelhaltiga aminosyran metionin tas upp ur kosten och omvandlas i levern först till SAMe (S-adenosyl-metionin), sedan till
SAH (S-adenosyl-homocystein) och till sist till homocystein.
 

Metylering

 

En del av homocysteinet återbildas till metionin. Den reaktionen kallas för remetylering  och katalyseras av enzymet metioninsyntas. I den här reaktionen flyttas metylgrupper från en molekyl till en annan. För att det ska kunna ske måste vissa ämnen lämna ifrån sig metylgrupper.
De kallas för metylgivare och omfattar bland annat SAMe, B6, B12 (metylkobalamin), kolin och folat (i den aktiva formen 5-metyl-tetrahydrofolat).

Om det råder brist på B-vitaminer kan homocysteinet inte omvandlas till metionin och då fungerar inte metyleringscykeln som den ska. Det kan leda till förhöjda nivåer av homocystein, låga nivåer av metionin samt störd folatmetabolism.
 

Transulfurering

 

Den andra delen av homocysteinet omvandlas till cystation och vidare till den svavelhaltiga aminosyran cystein genom en reaktion som kallas transsulfurering. Den här reaktionen aktiveras av det vitamin B6-beroende enzymet cystation-beta-syntetas. Sedan kan cysteinet konverteras till de viktiga antioxidanterna glutation och taurin eller vidare till sulfat (svavel). Tillräckligt med B-vitaminer är därför viktigt, både för en välfungerande metyleringscykel, transulfureringscykeln och för normal omsättning av folat.

MTHFR

 

Det gäller också att det finns en balans mellan aminosyran metionin och enzymet cystation-beta-syntetas. Den balansen upprätthålls av ett annat enzym, MTHFR (metyl-tetra-hydrofolatreduktas) med hjälp av SAMe. Hög halt SAMe stimulerar till transulfurering, medan låg SAMe-halt stimulerar MTHFR-enzymets aktivitet och ökar produktionen av metionin. Vissa har brist på enzymet MTHFR på grund av genförändringar. Det gör att enzymet inte fungerar lika effektivt och kan leda till försämrad omsättning av både folat, metionin och homocystein. Personer med den här defekten har därför ett ökat behov av folat och även B12. Mutationerna är vanligare i familjer där neuralrörsmissbildningar uppträtt.
Det behövs också tillräckligt med B2- och B3-vitamin för att MTHFR-enzymet ska kunna tillverkas. 

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page