top of page
groddar

B5-vitamin (pantotensyra)

B5-vitamin behövs för omsättningen av kolhydrater och fett. Namnet pantotensyra kommer från det grekiska ordet pantos som betyder ”överallt” och syftar på att det här vitaminet finns i de flesta livsmedel.

 

Liksom de övriga B-vitaminerna är pantotensyra oumbärligt för omsättningen av kolhydrater och protein, men spelar sin största roll i samband med fettomsättningen och bildningen av kolesterol. B5-vitamin finns i hög koncentration i binjurarna och är viktigt för alla de stress- och könshormoner och andra ämnen som kroppen framställer ur kolesterol.

 

Pantotensyra är också viktigt för att upprätthålla en frisk mag-tarmkanal och det hjälper kroppen använda andra vitaminer, bland annat PABA och kolin, men särskilt B2-vitamin (riboflavin).

 

Pantetin är den aktiva formen av B5-vitamin som används i kroppen.

Omsättning

 

Pantotensyra absorberas lätt i magtarmkanalen. Det används i kroppen för framställning av koenzym A (CoA) och 4-fosfopantetein, två livsviktiga ämnen som ingår i mer än hundra olika metaboliska reaktioner i kroppen.

 

Pantotensyra tycks bidra till omsättningen av fettsyror genom att aktivera CoA och främja transporten av fettsyror in i mitokondrierna där de omvandlas till energi. Under bildningen av CoA frigörs pantotensyra. Ungefär 70 procent av den absorberade pantotensyran utsöndras via urinen.

Terapeutisk användning

Flera små, dubbelblinda studier tyder på att pantotensyra kan bidra till minskade blodfetter hos personer med högt kolesterol.

 

Pantotensyratillskott används också av många för att minska aknebesvär. Anledningen till pantotensyrans effekt mot akne antas vara att produktionen av CoA (som aktiveras av pantotensyra) ökar nedbrytningen av hudfetterna som ligger till grund för aknen. Den här hypotesen har emellertid inte bevisats vetenskapligt ännu.

Bästa källorna till B5-vitamin

 

Bra källor är baljväxter, nötter, ägg, kött och fullkornsprodukter.

Intag

Inget rekommenderat dagligt intag finns, men amerikanska myndigheter anger att 5 milligram per dag är tillräckligt för vuxna.

Behov

 

Överdrivet alkoholintag kan öka behovet av pantotensyra. P-piller kan också öka behovet.

Bristsymtom

 

Det anses ovanligt med svår brist på pantotensyra, men trötthet och depression har rapporterats vid måttlig brist. Brist påverkar också binjurebarken, nervsystemet, hud och hår och kan ge muskelkramper, domningar, stickningar och nedsatt känsel i händer och fötter.

Analyser och mätmetoder

 

Analyser av pantotensyra i andra biologiska källor än urin kräver användning av enzymer för att frigöra pantotenatkomponenten från CoA.

Pantotensyra i blod, urin och vävnader har påvisats med mikrobiologiska metoder med hjälp av jäst och laktobaciller. Ett beprövat och enkelt sätt att undersöka B5-halten på är genom att mäta ett dygns urinutsöndring.

Beredningsform i kosttillskott

Pantotensyra förekommer oftast som kalciumpantotenat, men också som pantetin.

Överdosering

 

Ingen känd toxisk dos.

Kontraindikationer

 

Inga kända.

Interaktioner med läkemedel

 

Antibiotika, tetracyklin: Alla B-vitaminer, inklusive vitamin B5, stör upptaget och effekten av antibiotika av typen tetracyklin. Därför bör ta tetracyklin och B-vitamintillskott tas vid olika tidpunkter.

Läkemedel mot Alzheimers sjukdom: B5-vitamin kan öka effekten av en grupp läkemedel som kallas kolinesterashämmare som används för att behandla Alzheimers sjukdom. Dessa läkemedel ska inte tas tillsammans med B5-tillskott utan läkares översyn. Kolinesterashämmare omfattar: donepezil, memantin, galantamin, rivastigmin.

Interaktioner med näringsämnen

 

Tillräckliga mängder av alla B-vitaminer krävs för optimal funktion. Brist eller överskott av ett B-vitamin kan leda till avvikelser i omsättningen av andra B-vitaminer.

Nordic Nutrition Council är:

 • en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn med en unik överblick över det vetenskapliga kunskapsläget på nutritionsområdet.
   

 • en arena för dialog och kunskapsutbyte mellan näringsforskare, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv.
   

 • en förmedlare av aktuell och opartisk information om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Värdegrund
 

Nordic Nutrition Council …

 • delar Världshälsoorganisationens definition av hälsa som ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.
   

 • har en holistisk syn på hälsa; människan är inte starkare än sin svagaste länk.
   

 • står för människors rätt att fatta beslut om sin egen kropp och hälsa, val av kost, näringsämnen och livsstil.
   

Vision
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa, i nuet och för framtiden, genom att på god vetenskaplig grund öka samhällets kunskap inom området kost och nutrition och öka insikten om kostens och näringsämnens inverkan på hälsan.
   

Agenda
 

Nordic Nutrition Council …
 

 • skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, medier, forskare, hälsovårdspersonal och privatpersoner i Norden.
   

 • förmedlar forskningsresultat inom området kost och nutrition genom att publicera dem på sin egen hemsida och förmedla relevanta och väl underbyggda forskningsresultat.
   

 • tillhandahåller den självklara och ärliga arenan för debatt och diskussion om hur kost och näringsämnen påverkar den mänskliga kroppen.
   

 • förespråkar fri tillgång till säkra* näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, probiotika, fibrer samt näringsrik, ren och GMO-fri kost.
   

 • stödjer seriös forskning kring kost och näringsämnen i Norden.
   

 • förmedlar och bygger nätverk mellan nordiska och internationella forskningsinstanser inom området kost och nutrition.
   

 • upprätthåller specifik kompetens i frågor relaterade till kost, närings- och hälsopåståenden och erbjuder saklig och forskningsbaserad information till medier och myndigheter i frågor rörande kost och nutrition för att ge support för väl underbyggda analyser och beslut.
   

 • motverkar spridning av osaklig och irrelevant information genom att påvisa brister i och missuppfattningar kring forskning och propaganda som gäller kost och nutrition.

 

*Säkerheten ska baseras på vetenskaplig dokumentation eller traditionell användning.

bottom of page