top of page
  • Helene Sandström

Zinkbrist skadligt för hjärtats hälsa

En tysk studie som publicerats i The Journal of Nutrition visar att brist på zink i kroppen kan påverka hjärtmuskeln negativt.


Mineralet zink behövs för många funktioner i kroppen. Försök från Münchens tekniska universitet (TUM) som gjorts på spädgrisar, visar nu att zinkhalten i kroppen även tycks påverka hjärtmuskeln. Den oxidativa stress som lätt uppstår i hjärtmuskelns celler ökar vid zinkbrist och gör hjärtat mer mottagligt för sjukdomar.

Oxidativ stress inträffar när det skapas fler fria radikaler i cellen än det finns antioxidanter. Zink ingår i antioxidantenzymet superoxiddismutas som är ett av kroppens viktigaste verktyg för att neutralisera fria radikaler och skydda cellerna mot oxidativa skador.


Zink krävs för kroppens glutation- och E-vitaminnivåer Tidigare forskning har visat att allvarlig brist på zink, som också ger tydliga bristsymtom, är förknippat med ökad oxidativ stress i cellerna. Svår zinkbrist är dock sällsynt, medan kortvarig och fördröjd brist är mycket vanligare. Hittills har få undersökningar gjorts av kopplingen mellan sådan låggradig brist och oxidativ stress.


Forskarna som utförde den nya studien bestämde sig för att koncentrera sig på hjärtmuskeln eftersom den har så hög metabol aktivitet och omsätter näringsämnen i hög takt. Här blir antalet fria radikaler mycket högt i förhållande till mängden vävnadsmassa. Dessutom har hjärtmuskeln lägre antioxidantkapacitet än andra vävnader och är därför särskilt känslig för oxidativ stress.


Man övervakade även halten av antioxidanterna glutation och E-vitamin (alfatokoferol). Det krävs nämligen tillräckligt med zink för att upprätthålla koncentrationen av E-vitamin i blodet, och E-vitamin är en viktig antioxidant som dessutom ingår i den kroppsegna antioxidanten glutation.


Ökad celldöd vid zinkbrist Försöket gjordes med spädgrisar som fick äta zinkfattig kost i några dagar. Därmed kunde forskarna avgöra hur en minskande zinkhalt påverkade djurens hjärtmuskler. Man såg att zinkhalten sjönk i hjärtmuskeln tillsammans med nivåerna av  glutation och E-vitamin, och kunde dra slutsatsen att kroppens zinkstatus påverkar hjärtats förmåga att hantera oxidativ stress redan i ett tidigt skede av zinkbrist.


Forskarna såg också att de gener som ökar programmerad celldöd (apoptos) blev mer aktiva i takt med att zinknivåerna sjönk.


– Kroppen kunde inte längre kompensera för bristen på zink, trots att våra försök bara pågick i några dagar, berättar Daniel Brugger från institutionen för djurnutrition vid TUM, som ledde studien.


Hjärtat hämtar zink från andra organ När bristtillståndet utvecklades såg forskarna att hjärtat försökte kompensera.


– Efter den första fasen när vi observerade en minskning av zinkhalten i hjärtvävnaden, ingrep hjärtmuskeln genom att öka zinkutbytet så att halten steg till den initiala (kontroll-) nivån.


Ökningen skedde dock på bekostnad av zinknivån i andra organ, framför allt i lever, njurar och bukspottkörtel. Andra, ännu opublicerade data från studien, tyder på att zinknivån i hjärtats vävnad även minskar vid låggradig, symtomlös eller ”subklinisk” inflammation. Detta verkar även gälla andra organ, framför allt de primära immunvävnaderna (lymfatisk vävnad).


Fler studier behöver göras för att se om de här resultaten kan upprepas och bekräftas.


Källa: Tecnical University of Munich. Zinc supply affects cardiac health. Pressmeddelande 2017-04-13.


698 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page