top of page
  • Helene Sandström

Maxvärden för vitaminer gynnar myndigheterna – inte konsumenterna

Uppdaterat: 25 mars 2021

När risken för influensa är som störst och många svenskar vill stärka sitt immunförsvar lägger Livsmedelsverket fram ett förslag om maxvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om förslaget antas kommer många effektiva och hälsofrämjande näringstillskott att förbjudas i Sverige. Detta är helt i motsatt riktning mot övriga nordiska länders hälsostrategier.

Nordic Nutrition Council anser att Livsmedelsverkets förslag inte sätter konsumenterna främst, utan snarare gynnar myndigheternas arbete


Ju mer forskningen visar på värdet med

vitamin- och mineraltillskott, desto mer negativ verkar Livsmedelsverkets inställning bli. Det senaste utspelet är ett förslag på införande av maxgränser för en rad viktiga näringsämnen. Säkra hälsofrämjande produkter som funnits på den svenska marknaden i årtionden riskerar att försvinna från svenska butikshyllor till förmån för den internationella näthandeln.

Byråkratin mot individen

Livsmedelsverkets syfte med de föreslagna maxgränserna är främst att underlätta kommunernas arbete med att kontrollera kosttillskott. Kommunernas tjänstemän har i uppgift att inspektera all hantering av livsmedel i respektive kommun.

Det är ett mycket brett arbetsområde och tjänstemännen har sällan kunskapsbakgrund inom näringslära och nutritionsforskning. Av den anledningen vill myndigheten underlätta inspektörernas arbete, men inte genom att utbilda dem i nutrition utan genom att utfärda begränsningar som missgynnar svensk handel och hänvisar konsumenterna till den utländska näthandeln.

De gränsvärden som Livsmedelsverket nu föreslår är lågt satta och tar inte hänsyn till individuella skillnader. Människors behov av olika näringsämnen beror bland annat på ålder, kön, hudfärg, kost, genetik, läkemedelsintag, livsstil och allmän hälsa. Varför skulle en hälsomedveten och påläst konsument förvägras att handla säkra och nyttiga produkter av en lika påläst och kunnig handlare i ett demokratiskt samhälle?

Exemplet D-vitamin

I dagens influensatider efterfrågar svenska konsumenter bland annat D-vitamin i högre doser. Inte för att de har lurats av ”falska nyheter”, utan för att de är pålästa. Den senaste forskningen tyder på att D-vitamin i högre dos under vinterhalvåret har god effekt mot luftvägsinfektioner.

Vi som bor i Norden har ofta svårt att få upp D-vitaminnivåerna på vintern eftersom D-vitamin skapas i huden när den belyses av starkare sol, vilket bara sker mellan juni och augusti. Doseringen 125–150 mikrogram (5 000–6 000 IE), helst tillsammans med vitamin K2 och magnesium, nämns i forskningsrapporter som fullt adekvat för att åtgärda låga nivåer hos friska vuxna, medan högre doser kan krävas för de som är äldre, överviktiga, mörkhyade eller sjuka. Trots det föreslår Livsmedelsverket nu en gräns på 3 000 IE per dag av D-vitamin i kosttillskott.

Risker och nytta

I sitt förslag har Livsmedelsverket kraftigt överskattat eventuella risker med näringsämnen. Det som krävs för att sätta vettiga gränser är en bedömningsmetod som tar hänsyn till både fördelar och risker med kosttillskott.

I en sådan analys bör följande faktorer beaktas noga:


  • all tillgänglig information och forskning, inklusive data från klinisk praxis

  • uppgifter om ökat behov och större nytta hos vissa befolkningsgrupper

  • biverkningsrapporter och risk för toxicitet, allmänt och särskilt.

Det skulle minska risken för alltför snäva begränsningar och leda till bättre reglering, vilket i sin tur kan bidra till minskad sjukdomsbörda, större hälsovinster och ett bättre konsumentskydd i samhället.

Regelverk finns redan

EU:s kosttillskottsdirektiv innehåller redan noggranna riktlinjer för innehållet i kosttillskott och hanteringen av dem i Sverige. Inom EU har man också tagit fram tillåtna hälsopåståenden för merparten av alla vitaminer och mineraler att användas inom handeln.

Övriga Europa slopar maxvärden

De flesta europiska länder har valt modellen ”information framför förbud”. I Storbritannien och Finland finns möjlighet att lämna kompletterande information på förpackningen om hur tillskotten ska tas och hur länge, och om de innehåller högre nivåer av något näringsämne än de värden som EU lade fram via EFSA år 2006.

Nordic Nutrition Council kräver att:

1. Vi i Sverige får behålla vår fulla rätt till egenvård, däribland att vid behov använda näringstillskott för att stärka vår egen och våra familjers hälsa.

2. Den seriösa fackhandeln med kosttillskott får fortsätta att bedrivas som idag.3 646 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page