top of page
  • Helene Sandström

D-vitamin lika bra som influensavaccin enligt ny analys

Uppdaterat: 6 apr. 2020

En ny forskningsgenomgång tyder på att D-vitamin skyddar mot infektion i övre luftvägarna i samma utsträckning som influensavaccin.


De nya bevisen kommer från Queen Mary University of London och är så robusta att forskarna anser att vissa livsmedel borde berikas med D-vitamin i Storbritannien.

Genomgången gjordes av rådata från 25 olika kliniska studier av D-vitamin och luftvägsinfektion med nära 11 000 deltagare i 14 länder (däribland Afghanistan, Belgien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, USA och Österrike).


– Slutsatsen är att D-vitaminets skyddande effekt är starkast hos människor med lägst D-vitaminhalt [under 25 nmol/l] och när tillskott ges varje dag eller varje vecka jämfört med glesare dosering, säger Adrian Martineau, professor vid Queen Mary University of London och ledare för studien.


Människor med högre utgångsnivå av D-vitamin fick också ett skydd, även om det inte var lika starkt. Hos dem minskade risken för övre luftvägsinfektion med 10 procent. Totalt sett var riskminskningen jämförbar med skyddet man får av influensavaccin.


Ökar naturliga antibiotikaliknande ämnen i lungorna D-vitaminets skyddande effekt mot luftvägsinfektioner antas bero på att vitaminet ökar halten av naturliga antibiotikaliknande ämnen i lungorna. Resultaten från den här studien stämmer överens med iakttagelsen att förkylningar och influensa är vanligast vinter och tidig vår när D-vitaminnivåerna är som lägst. De kan också ge en förklaring till varför D-vitamin skyddar mot astmaanfall, eftersom de ofta utlöses av virus i luftvägarna.


En anledning till att glesare högdosering (upp till 30 000 IE) D-vitamin inte tycks förebygga akut luftvägsinfektion lika väl som regelbundna, lägre doser (upp till 2000 IE) skulle kunna vara att plötsliga höga doser skapar för stora svängningar av vitaminet i blodet. Författarna till studien menar att detta skulle kunna störa aktiviteten hos enzymer som styr bildningen av aktivt D-vitamin i lever och njurar, det vill säga den form av D-vitamin som kroppen kan använda.


Akut luftvägsinfektion är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet världen över. Infektioner i övre luftvägarna, som förkylning och influensa, är dessutom en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök och arbetsfrånvaro.


Enligt författarna till studien är D-vitamintillskott en säker och kostnadseffektiv lösning för att minska problemet med akuta övre luftvägsinfektioner hos personer med D-vitaminbrist.

10 217 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page