top of page
 • Nordic Nutrition Council

”Onödigt och omotiverat med så låga maxgränser för D-vitamin och jod”

Uppdaterat: 8 aug. 2022


Livsmedelsverket går nu stick i stäv mot resultaten av aktuell forskning om näringsbehoven för oss på nordliga breddgrader.

Verket har lämnat in en ansökan till EU om införande av låga maxgränser för de livsviktiga näringsämnena D-vitamin och jod.- Detta tilltag är väldigt otidsenligt och gränsar till det absurda, säger Mona Birgersson Sjöberg, ordförande i föreningen Nordic Nutrition Council (NNC).


Nordbor har redan svårt att hålla tillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet eftersom den huvudsakliga källan till D-vitamin är starkt solsken som belyser bar hud. De av oss som inte vistas i starkt solljus med bar hud året runt behöver tillskott av D-vitamin.


Vikten av D-vitamin bevisad

Enligt aktuell forskning från vårt grannland Finland är en relevant nivå för nordbor vintertid ett dagligt tillskott på 100 µg/4000 IE av D-vitamin. Professor Carsten Karlberg vid Östra Finlands universitet har studerat behovet av D-vitamin och sett att det är mycket personligt hur mycket D-vitamin huden producerar och hur kroppen svarar på D-vitamin.


Den mängden som professor Karlberg föreslår för oss vintertid är det nu föreslagna maxvärdet från Livsmedelsverket. En för lågt satt maxgräns kan skrämma de som verkligen behöver extra D-vitamin att ta en tillräckligt hög dos. För de av oss som har högre grad av pigmentering, högre ålder eller vikt är behovet större eftersom dessa faktorer negativt påverkar kroppens förmåga att skapa D-vitamin av solljus.


Försumbar risk för överdosering

- Livsmedelsverket slår in öppna dörrar. Det finns ingen risk för överdosering av D-vitamin om man kombinerar det med vitamin K2 och magnesium. Inte ens vid ett intag av 50.000 IE dagligen. Poängen är att kalcium ska bindas in i benvävnad i stället för att stanna i mjuk vävnad. Den funktionen står vitamin K2 och magnesium för, tillsammans med D-vitamin. Och den processen leder till starkare skelett och tänder, säger Mona och fortsätter:


- I stället för att sätta maxgränser bör man informera om vikten av att kombinera vitamin K2 och magnesium med D-vitamin. I dessa tider, då många ängslas för infektioner, har vikten av att ha tillräckligt hög nivåer av D-vitamin varit i fokus. Den samlade vetenskapen har påvisat D-vitaminbrist som den enskilt största faktorn till allvarlig sjukdom och till och med död i virusinfektioner som Covid-19. Att då vilja begränsa möjligheten för oss att välja naturlig hälsa, frivilligt och på egen bekostnad, är verkligen bakvänt.


EU-godkända hälsopåståenden

För att få använda uttalanden om hälsoeffekter vid marknadsföring och försäljning av vitaminberikade livsmedel och kosttillskott finns ett regelverk framtaget av EU via EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) år 2012. Dessa anges i kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 och är väl underbyggda.


För D-vitamin har EU-kommissionen godkänt följande åtta hälsopåståenden utifrån att de är mycket väl underbyggda av forskningsresultat.


Vitamin D bidrar till:

 1. normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor

 2. normala kalciumnivåer i blodet

 3. att bibehålla normal benstomme

 4. att bibehålla normal muskelfunktion

 5. att bibehålla normala tänder

 6. immunsystemets normala funktion

 7. vitamin D har en roll i celldelningsprocessen

 8. vitamin D bidrar till att minska risken för att ramla, vilken är kopplad till balansförlust och muskelsvaghet. Att ramla är en riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor som är 60 är eller äldre. (Enl. EU:s förordning LexUriserv 432/2012)

Senare forskning visar att D-vitamin också är mycket viktigt för att förebygga bland annat adhd, autism, diabetes och hjärtkärlsjukdom. Brist på D-vitamin anses av flera forskare vara en av de största riskfaktorerna för förtida död. (Källa: www.ncbi.nlm.nih.gov PubMed)


Extremt lågt maxvärde för jod

Ett annat allvarligt slag mot den svenska folkhälsan är att Livsmedelsverket vill införa ett extremt lågt gränsvärde för mineralet jod. Här väljer verket att föreslå samma gräns som maxvärde som verket självt anser vara en relevant daglig dos för ammande kvinnor, 200 µg (mikrogram) per dag. Det värde som EFSA föreslagit

Skaldjur innehåller jod. Foto: Pixabay EU är 600 µg.

Livsmedelsverket har inte lämnat några argument till varför Sveriges befolkning skulle behöva mindre mängd jod än övriga européer.


- Här blir man lite ställd, säger NNC:s ordförande. Allt fler äter vegetarisk kost och avstår från att äta fisk och skaldjur, som är bra källor till jod. Just vegetarisk kost med sojabönor och kålväxter utarmar upptaget av jod, liksom intag av fluor och klor. Och hur många svenskar har inte redan problem med sköldkörtelns funktion på grund av jodbrist?


Jodbrist orsakar flera problem

Enligt WHO är jodbrist en mycket stor källa till både ohälsa och bristande intelligens. I en europeisk studie konstaterades att skolbarn som hade låga nivåer av jod hade ett signifikant lägre IQ. Man har också sett att barn till kvinnor med lågt jodintag får lägre intelligens.


Jod bidrar till:

 • normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelproduktion.

 • normal kognitiv funktion

 • normal energiomsättning

 • nervsystemets normala funktion

 • att bibehålla normal hud (Enl. EU:s förordning LexUriserv 432/2012)

- Kort sagt så anser vi i föreningen Nordic Nutrition Council att det är både onödigt och omotiverat att sätta låga gränser för viktiga näringsämnen och vi ska lämna in ett tydligt svar som beskriver detta till EU, avslutar ordförande Mona Birgersson Sjöberg.


Läs och agera själv!

TRIS står för Technical Regulation Information System inom EU-kommissionen. Att besvara TRIS-ansökningar är ett viktigt sätt att göra sin röst hörd till EU. Om man inte svarar på dessa frågeställningar så går de igenom som de ser ut nu. Principen är att ”den som tiger still håller med”. Svar bör lämnas in nu under maj (2022) för att kommissionen ska hinna läsa dem.


Du ser Livsmedelsverkets ansökan här:


Gå in under fliken ”Contributions” lite längre ned i dokumentet och lämna ett väl genomtänkt och formulerat svar där. Tryck på den blå knappen ”Submit your contribution” och fyll i formuläret och din åsikt i fri text med eventuell bilaga. Skriv gärna på engelska eller valfritt EU-språk.

Lämna in ditt svar under augusti 2022 så att det hinner komma EU till del.


Källor till fakta och kunskap

Fakta om näringsämnen och aktuell publicerad forskning hittar du via föreningen Nordic Nutrition Councils hemsida: https://www.nordicnutritioncouncil.com/


Här kan du även läsa ett remissvar från 2020 där föreningen svarade Livsmedelsverket på de då föreslagna sänkningarna av näringsinnehåll. Jod och D-vitamin finns med i den skrivelsen.


Om jod


För ytterligare information:


Den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) grundades år 2015 för att värna om den nordiska befolkningens rätt till att fritt välja vägar för sin egen hälsa genom informerade val.2 488 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page