top of page
 • Skribentens bildKatarina Mattsson

Blodsockerkontroll: Minskar ett bra zinkvärde risken att få typ-2 diabetes?

Uppdaterat: 12 juli 2022


Flera studier tyder på att extra zink-tillskott minskar risken att utveckla typ 2-diabetes.

Det verkar också som att zinkbrist ökar risken att få diabetes typ 2, som även har en ärftlig faktor.


Ytterligare fynd tyder på att extra zink skulle kunna bli ett bra tillskott i behandlingen av typ 2-diabetes. Det vill säga att zink skulle bidra till att hålla glukoshalten (”blodsockret”) i blodet på en normal nivå, så kallad glykemisk kontroll. Zink är ett spårämne med antioxidativa egenskaper som förstärker insulinets effekt.


Inte helt klarlagt

Men ännu fler vetenskapliga bevis krävs för att till fullo förstå förhållandet mellan zinkbrist och diabetes typ 2. Fynden är dock intressanta med tanke på att typ 2-diabetes har ökat och fortsätter att öka Nötter och mejeriprodukter är rika på zink.

kraftigt världen över. Foto: Sandi Benedicta /Unsplash


Cirka fem procent av Sveriges befolkning har diabetes varav cirka 90 procent har diabetes typ 2. Dessutom finns ett stort mörkertal. Många har sjukdomen utan att veta om det, uppskattningsvis 150.000 personer i Sverige.


Typ-2 diabetes ökar också risken för många andra sjukdomar, komplikationer, bland andra:

 • hjärtkärlsjukdom

 • parodontit (tandlossning)

 • ögonsjukdom (retinopati)

 • njursjukdom (nefropati)

 • stroke/hjärninfarkt (propp eller blödning i hjärnan)

 • nervsjukdom (neuropati).

Neuropati innebär en påverkan av de perifera nerverna som blir tryckkänsliga, till exempel på fötterna. Den innebär också känselnedsättning och domningar vilket lätt leder till svårläkta trycksår på tårna, som ibland leder till amputation av tår.


Mycket är alltså vunnet i hälsoväg om man kan förebygga typ 2-diabetes eller behandla den bättre. Zink kan man få i sig via kosten eller kosttillskott. Det lagras inte i kroppen, därför behöver vi ett tillräckligt dagligt intag av zink.


Diabetiker oftare zinkbrist

En studie från 2020 visade att personer med diabetes typ 2 oftare har zinkbrist än de som inte har sjukdomen. Och skillnaderna var stora. Forskarna såg också fynd som tyder på att personer som har problem med den glykemiska kontrollen också har lägre zinknivåer.


Samma sak fann man år 2021 bland äldre personer med typ 2-diabetes; låga zinknivåer är ett tecken på att den glykemiska kontrollen inte är optimal. Med hänsyn till detta skulle zinktillskott kunna vara en tilläggsterapi vid diabetes.


Låg dos under längre tid

Att ett måttligt intag av zink skulle kunna skulle användas som behandling och till och med förhindra diabetes typ 2 var slutsatsen av metaanalys* som publicerades 2021. (*studie av redan publicerade vetenskapliga studier)


Ytterligare en systematisk bedömning och metaanalys från år 2020 angav att även ett lågt långvarigt intag av zink från såväl mat som kosttillskott minskade riskfaktorerna för typ 2-diabetes.


Krångligt mäta zinkbrist

Risken för zinkbrist anses inte vara stor i Sverige, men är betydligt större i utvecklingsländer. I världen uppskattas den grovt sett vara kring 17 procent. Till saken hör att det är en långdragen process att mäta zinkbrist via blodprov om man inte har en allvarlig zinkbrist. Hos barn hämmar den tillväxten och utvecklingen.


Hur mycket zink man får i sig bör också vara ett observandum för till exempel vegetarianer, de som äter lågproteinkost, äldre personer, gravida, ammande kvinnor och kraftigt menstruerande kvinnor för att nämna några.


Antibiotika bryter ned zink

Har man mild till måttlig zinkbrist så får bedömningen göras utifrån sannolikhet beroende på om man äter läkemedel som bryter ned zink (till exempel antibiotika och vätskedrivande medel), har vita fläckar på naglarna eller håravfall. Vissa sjukdomar och dålig kosthållning ökar också risken. Bra effekt av äta mer zink kan också vara ett tecken på att man haft ett för lågt zinkvärde.


Några livsmedel som innehåller mycket zink är:

 • rött kött

 • mejeriprodukter

 • skaldjur

 • bönor

 • nötter, frön


Foto: Tom Widen / Pixabay. Zink tas bäst upp från animaliska källor.


Höga doser skadliga

Några av de mer kända fördelarna med zink är att det stärker immunförsvaret och gynnar sårläkning. Att inta för mycket zink är dock inte hälsosamt, rent av toxiskt, så kosttillskott med zink ska inte överdoseras.


Man kan bli irriterad i magen, kräkas, må illa och få magblödningar om man överdriver sitt zinkintag. För högt intag av zink (150-450 milligram) kan enligt NIH (National Institutes of Health) också orsaka låga nivåer av koppar, förändra järnets funktion i kroppen, sänka immunförsvarets förmåga och sänka det ”goda kolesterolet”, HDL kolesterolet. Lagom är alltså bäst.


Mer ingående information om zink i NNC:s nutritionsguide

Tandhälsoförbundet om zink och diabetes


Tidigare NNC-artiklar:

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page