top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

D-vitamin och zink lindrar och skyddar mot covid-19

Uppdaterat: 10 juni 2022

Tillräckliga nivåer av näringsämnena D-vitamin och zink minskar risken att insjukna i covid-19 med 63 procent.

Det visar en analys av tidigare genomförda internationella studier.


Om man ändå drabbas av covid-19 skyddar goda halter av D-vitamin och zink mot svårare komplikationer. Risken att avlida och få symptom som kräver vård på intensivvårdsavdelning (IVA) tycks minska betydligt. Men de fördelarna är inte statistiskt säkerställda.
Slutligen kom den att omfatta data från 33 studier om covid-19 infektion med drygt 360.000 personer inblandade i 16 länder. Medelåldern var 32 till 87.7 år. Ursprungsmaterialet omfattade 751 studier.(*Metaanalys är en studie av flera vetenskapligt publicerade studier.)


De flesta studierna, av de 33 som inkluderades, var gjorda i Storbritannien, Kina, USA och Österrike. 19 av dem inkluderades i metaanalysen. 27 av de 33 studierna handlade om brister på mikronutrienter, det vill säga spårämnen, vitaminer och mineraler.


Förebygga och behandla

Genomgången av studierna har gjorts vid Singapores universitet. Forskarna där skriver att användandet av mikronutrienter skulle kunna vara ett lovande och kostnadseffektivt sätt att förebygga covid-19. Och även kunna användas som komplement till konventionell covid-19 behandling. De säger också att detta borde studeras närmare.


Drygt hälften av studierna handlade och sambandet mellan D-vitamin och covid-19 och hur vitaminet påverkade om man fick infektionen och hur svår den blev.

Helt klart är att mikronutrienter spelar en roll för att stärka immunförsvaret. Men vilken effekt extra tillskott av mikronutrienter eller brist på sådana har på luftvägsinfektioner har tidigare inte varit tillräckligt övertygande.


Insjuknande och svårighetsgrad

Genomgången visade att halterna av mikronutrienter som helhet påverkar om en person insjuknar i covid-19 och hur allvarliga symptom blir.


Att ha god balans på D-vitamin och zink utmärkte sig speciellt och minskade risken att få covid-19 med 63 procent.


De personer som tagit tillskott i form av kalcifediol (D3) hade en 97 procents minskad risk att ställas under intensivvård. Men den siffran är inte helt statistiskt signifikant.


Bristtillstånd en risk

Däremot stod det klart att brist på D-vitamin och kalcium ökade risken bland covid-19 drabbade att tas in på IVA med 1.96 till 5,12 gånger för livshotande symptom och dödlig utgång.


Näst flest var studier av järn/ferritin (järndepåerna) som var åtta till antalet.

När det gällde de studierna blev bilden inte lika klar på grund av att olika mätsätt (biomarkörer) använts i studierna.


Längre tid på sjukhus

För personer med tillräcklig mängd av zink i cellerna visade analysen att risken för att drabbas av covid-19 minskade med 91 procent. Men brist på zink innebar att covidpatienters sjukhusvistelse förlängdes med ungefär 2,2 dagar. En längre sjukhusvistelse än sex dagar var också troligare för patienter med zinkbrist.


En enda studie om tillskott av C-vitamin och zink ingick i jämförelsen men den visade att covid-patienter som fick den kombinationen mer sällan fick livshotande symptom. Enligt forskarna behövs fler studier för att bedöma effekten av enbart C-vitamin när det gäller covid-19. (NNC har tidigare publicerat studier om C-vitamin och dess goda effekter – se vidare här.)


Läs mer om D-vitamin här


Läs mer om zink här2 021 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page