top of page

Search Results

142 objekt hittat för "D-vitamin"

 • D-vitamin har bevisade fördelar för MS-patienter

  Enligt en ny forskningsöversikt som publicerats i JAMA Neurology har D-vitamin god effekt för många MS-patienter Både A-vitamin och B1-vitamin (tiamin) förknippades även med minskad trötthet vid MS. vara kliniskt tillämpbart var D-vitamin. I en studie som ingick i översikten ledde tillskott av D-vitamin i dosen 350 μg (14 000 IE) per dag till Forskarna som genomförde översikten drog slutsatsen att ”D-vitamin är det enda vitaminet med tillräckliga

 • D-vitamin kopplat till lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukomar

  . – Vi ser att rätt mängd D-vitamin hos de här patienterna minskar risken för dödsfall väsentligt. Det är dock viktigt att upprätthålla en viss nivå av D-vitamin i kroppen, säger professor Jutta Dierkes Enligt Jutta Dierkes är det emellertid svårt att ge allmänna rekommendationer om hur mycket D-vitamin man bör ta som tillskott. – Hur mycket D-vitamin man behöver varierar från person till person. Vitamin D knyttes til redusert dødelighet. Pressmeddelande 2018-02-28.

 • Snabbare hjärna med fettsyror och D-vitamin

  Både D-vitamin och fettsyror är näringsämnen som betyder mycket för vår kognitiva förmåga. D-vitamin i högre dos stärker det visuella minnet Enligt en randomiserad och kontrollerad studie från Trots att 85 nmol/l anses som ett tillräckligt värde (under 75 nmol/l räknades som brist på D-vitamin Det tyder på att vitaminet spelar en roll för kognitionen”, sa forskaren Hala Darwish till Medscape Medical News i samband med publiceringen av en studie från 2015 om D-vitamin, kognitiv funktion och MS-patienter

 • D-vitamin kan vara nyckeln till metabolt syndrom hos många kvinnor över 50

  Enligt författarna till den här studien är den mest troliga förklaringen till sambandet att D-vitamin Därför tillverkar äldre människor mindre D-vitamin även om de vistas mycket i solen. Estudo reforça relação entre falta de vitamina D e síndrome metabólica. Pressmeddelande 2018-02-23. Vitamin D might be key to syndrome affecting half of women aged 50 or plus. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women.

 • Behöver vi extra D-vitamin eller inte?

  oktober fick en tittare svaret att det bara är personer i vissa riskgrupper som behöver tillskott av D-vitamin Dessa rekommenderas ett intag på 400 IE (10 mcg) extra D-vitamin per dag. Samtidigt formligen väller det in forskning som visar att D-vitaminunderskott är vanligt i norra Europa 400 IE krävdes för att 110 brittiska ungdomar som deltog i undersökningen skulle bibehålla normala D-vitaminnivåer Du kan läsa mer om D-vitamin här. Food photograph designed by Daviles – Freepik.com

 • Hur mycket D-vitamin behöver ungdomar?

  och pojkar i åldern 14 till 18 år – i 20 veckor under vinterhalvåret för att ta reda på hur mycket D-vitamin Deltagarna i studien delades slumpmässigt in i tre grupper som fick tillskott av D-vitamin i doserna I placebogruppen som fick en kapsel utan D-vitamin sjönk halten 25-hydroxyvitamin D från 47 nmol/l till Forskarna beräknade att den ligger på minst 1 200 IE D-vitamin för 97,5 procent av ungdomarna. För personer med mörkare hud är behovet av D-vitamin högre. Det gäller även överviktiga människor.

 • D-vitamin bör alltid mätas vid IBS, enligt brittiska forskare

  procent av den vuxna brittiska befolkningen och 8–24 procent av landets barn och unga har för lite D-vitamin Analysen visar att brist på D-vitamin är vanligt även hos IBS-patienter, oavsett etnisk tillhörighet. Effekterna av D-vitamintillskott på IBS-symtom utvärderades också, och enligt resultaten tycks D-vitamin Vitamin D supplements could ease painful IBS symptoms. Pressmeddelande 2018-01-25. Vitamin D status in irritable bowel syndrome and the impact of supplementation on symptoms: what do we

 • D-vitamin kan halvera risken för astmaanfall

  personer med mild eller måttlig astma minska sin risk för allvarliga astmaanfall genom att ta tillskott av D-vitamin Än så länge är det dock oklart om det bara är personer med brist på D-vitamin som blir hjälpta. Intaget av D-vitamin minskade risken för allvarliga astmaanfall som kräver sjukhusvård från 6 procent Källa: http://www.reuters.com/article/us-health-asthma-vitamins-idUSKCN11B2AT Studien: Martineau AR, Vitamin D for the management of asthma. 2016, Sept 5. Cochrane Database of Systematic Reviews.

 • Läkemedelsinducerad benskörhet och D-vitaminbrist missas ofta

  Men ännu vanligare är att orsaken till benbrottet missas. - Brist på D-vitamin leder till ökad risk för Knappt var tredje fick D-vitamin Av 12.000 patienter som ordinerats läkemedel som riskerar benhälsan Till detta kommer att det ofta är äldre personer som bryter sig och deras förmåga att bilda D-vitamin Brist på D-vitamin är, som sagt, en av orsakerna till ett skört skelett därtill kommer risken att man Mer om benskörhet Mer om D-vitamin Probiotika och benskörhet

 • D-vitamin lika bra som influensavaccin enligt ny analys

  En ny forskningsgenomgång tyder på att D-vitamin skyddar mot infektion i övre luftvägarna i samma utsträckning Genomgången gjordes av rådata från 25 olika kliniska studier av D-vitamin och luftvägsinfektion med nära Människor med högre utgångsnivå av D-vitamin fick också ett skydd, även om det inte var lika starkt. De kan också ge en förklaring till varför D-vitamin skyddar mot astmaanfall, eftersom de ofta utlöses i lever och njurar, det vill säga den form av D-vitamin som kroppen kan använda.

 • Kopplingen mellan autism, D-vitamin och serotonin

  Genom sitt arbete har de visat att D-vitamin styr produktionen av ämnen som serotonin och oxytocin i Personer med autism har ofta låga värden av D-vitamin, serotonin och oxytocin. Och studier av D-vitamin och fosterutveckling har visat liknande effekter som med serotoninet. Vitamin D hormone regulates serotonin synthesis. Part 1: relevance for autism. Vitamin D status in autism spectrum disorders and the efficacy of vitamin D supplementation in autistic

 • Otrolig förbättring av hjärtfunktion med D-vitamin

  ”Bästa resultatet på 15 år”, menar brittiska forskare som visat att en daglig dos D kan ha mycket god forskningsrådet Medical Research Council fick hälften av 163 hjärtsviktpatienter ett dagligt tillskott av vitamin I gruppen som fick extra D-vitamin förbättrades ejektionsfraktionen från 26 till 34 procent på ett år Förbättringarna i D-vitamingruppen kan även innebära att vissa patienter slipper operera in en så kallad Vitamin D Supplementation Improves Cardiac Function in Patients with Chronic Heart Failure.

bottom of page