top of page
  • Helene Sandström

D-vitamin har bevisade fördelar för MS-patienter

Enligt en ny forskningsöversikt som publicerats i JAMA Neurology har D-vitamin god effekt för många MS-patienter.


En grupp forskare vid Washington University i Missouri sammanställde data från nyare studier på människor om vitaminer och multipel skleros för att försöka hitta ett samband mellan kosttillskott och förbättringar i sjukdomen. Deras utgångspunkt var att tidigare undersökningar av MS-patienter visat att de flesta är intresserade av att förändra sin kost och använda näring för att minska sjukdomens svårighetsgrad och symtom.


Enligt den här forskningsgenomgången kunde A-vitamin kopplas till lägre nivåer av en rad inflammatoriska ämnen. Både A-vitamin och B1-vitamin (tiamin) förknippades även med minskad trötthet vid MS. B-vitaminet biotin hade en korrelation till bättre synskärpa, ökad muskelstyrka, högre energinivå, stabilare humör och bättre motorkoordination.


Men det enda vitaminet med tillräckligt stor bevisad effekt på tillräckligt många MS-patienter för att vara kliniskt tillämpbart var D-vitamin. Det associerades dels med lägre återfallshastighet, dvs. längre tid mellan skov, dels med färre härdar (plack) i hjärnan.

I en studie som ingick i översikten ledde tillskott av D-vitamin i dosen 350 μg (14 000 IE) per dag till en 32-procentig minskning av plack jämfört med placebo. En anledning till att en så mycket högre dos än den allmänt rekommenderade användes, kan vara att en gen som omvandlar D-vitaminets lagerform (kalcidiol) till det aktiva hormonet kalcitriol tycks fungera sämre hos vissa MS-patienter, så att de behöver större mängder.


Forskarna som genomförde översikten drog slutsatsen att ”D-vitamin är det enda vitaminet med tillräckliga bevis som styrker rutinmässiga tillskott”. De rekommenderar därför att eventuella vitaminbrister undersöks och behandlas.

Studien: Evans E, Piccio L, Cross AH. Use of Vitamins and Dietary Supplements by Patients With Multiple Sclerosis: A Review. JAMA Neurol. 2018 Apr 23.

146 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page