top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

Stenålderskost sänker triglyceriderna

Uppdaterat: 8 aug. 2021

Att strikt hålla sig till stenålderskost kan löna sig hälsomässigt för personer med typ 2-diabetes och övervikt. Inte bara för att de tappar vikt utan för att stenålderskosten minskar mängden triglycerider i blodet.


Foto: Th G / Pixabay

Liksom kolesterol är triglycerider ett fett i blodet. Det är det vanligaste fettet i kroppen som den använderr för att lagra energi och ge energi till musklerna.


Triglyceriderna kommer från det vi äter. De finns särskilt i smör, oljor och andra fetter.

Triglycerider kan också bildas i kroppen utifrån andra fetter och socker (kolhydrater).


Normalt sett finns endast små mängder triglycerider i blodet. Kroppen tillverkar och lagrar extra mycket triglycerider om man äter fler kalorier än man behöver. Om halterna av triglycerider blir för höga ökar risken för åderförfettning (ateroskleros). Den fettinlagringen i blodkärlen ökar i sin tur risken för hjärtkärlsjukdomar som många med diabetes utvecklar med tiden.


Vågen säger inte allt


Hur stor viktminskningen blir av stenålderskost (även kallad paleokost) verkar inte ha samband med minskningen av triglyceriderna. Det visar en studie som gjorts vid Umeå universitets och publicerats i tidskriften MDPI nutrients.


Bäst resultat när det gällde triglyceriderna fick de som var skickligast på att hålla sig till paleokosten, enligt en så kallad regressionsanlys. Den gjordes för att se vad som hade som störst effekten på triglyceriderna, viktnedgången eller kosten i sig.


Mindre mättat fett

Liksom på stenåldern innehåller kosten inte raffinerat socker, spannmål och mejeriprodukter utan består av magert kött, fisk, grönsaker, frukter, nötter, fröer och ägg.


- Resultaten understryker att det inte bara gäller att vara fixerad vid badrumsvågen och hur mycket man äter, utan att det också handlar om vad man stoppar i sig. Förmodligen hänger de sänkta nivåerna samman med att den paleolitiska kosten har mycket omättade fetter från exempelvis nötter, oljor och fisk samt magert kött, medan dieten inte innehåller mejeriprodukter med mättat fett, säger Julia Otten, forskare vid Umeå universitet,

Blodsocker och BMI sänktes

I den svenska studien fick 27 personer med typ 2-diabetes och övervikt under tolv veckor äta stenålderkost efter bästa förmåga. Åtta personer åt

vanlig kost och observerades under lika lång tid men var inte randomiserad kontrollgrupp.


Försökspersonernas kost klassades som paleokost eller icke paleokost. Vid studiens början var andelen paleokost i snitt 28 procent och vid studiens slut 94 procent.

Den högre procentandelen paleokost påverkade också i positiv riktning med

lägre BMI (andel kroppsfett), mindre midjemått och lägre systoliskt blodtryck (övre blodtryck) Julia Otten. Foto: Volker Otten

men sänkte inte HbA1c (långtidsblodsockret).


Från riskvärde till godkänt

Paleogruppen i studien sänkte i genomsnitt sina triglyceridvärden från 1,8 mmol/L till 1,1 mmol/L. Triglyceriderna ska helt ligga under 1,7 mmol/L.


Vetenskapliga studier har visat att risken att utveckla ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar är förhöjda när triglyceridvärdet är över 1,7 mmol/L.


Att stenålderskost ger färre hjärtkärlsjukdomar kan man se hos nutida urspungsbefolkningar, som jagar och samlar, bland annat på Grönland och ön Kitava, som tillhör Papua Nya Guinea. Hos dessa befolkningar som äter stenålderliknande kost är hjärtkärlsjukdomar ovanliga till skillnad från i västvärlden där de ökar.


NNC har tidigare skrivit om en studie där modifierad paleokost minskade MS-sjukas trötthet.

614 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 commentaire


Stein Flaatrud
Stein Flaatrud
30 août 2021

Takk for fine artikler!😍

J'aime
bottom of page