top of page
  • Helene Sandström

Selen – en underskattad faktor vid covid-19

Uppdaterat: 21 maj 2021

Låga nivåer av mineralet selen ökar risken att drabbas av virusinfektioner, även covid-19, enligt en ny forskningsöversikt.


Staden Enshi i den kinesiska provinsen Hubei utmärker sig på ett par punkter: här lever invånarna i genomsnitt fyra år längre än i övriga Kina, och här registrerades det bara sex fall av covid-19 per hundratusen invånare vid smittoutbrottet för drygt ett år sedan. I andra städer i samma provins var siffran mellan två och 20 gånger högre.

Ingen förstod varför förrän man började titta på hur mycket av mineralet selen som fanns i marken. Enshi har en av världens högsta selenhalter – så hög att vissa invånare tappar hår och naglar, vilket är ett tecken på selenförgiftning.


Ett relativt högt intag av selen som inte leder till förgiftning kan däremot vara till nytta för immunförsvaret och ge bättre motståndskraft mot virus, menar en kinesisk forskargrupp som nyligen publicerat översiktsartikeln Selenium (Se) plays a key role in the biological effects of some viruses: Implications for COVID-19.


Högre selenhalt, lägre smittotal

Forskarna skriver att sambandet mellan selenhalten i marken och förekomsten av covid-19 har undersökts i flera städer i Hubei-provinsen. Antalet coronasmittade personer var mer än tio gånger så högt i de städer där marken innehöll minst selen jämfört med städer på selenrik mark, som Enshi.


Forskarna visar på en rad studier som ger stöd åt det här sambandet, till exempel att tillskott av selen ökade immunfunktionen hos vuxna med eller utan virusinfektion och att mängden hiv-virus minskade hos patienter som fick selentillskott.


En koreansk undersökning tyder på att selenbrist är vanligt bland patienter med allvarlig covid-19 jämfört med individer som fått lindrigare symtom (utan lunginflammation). 76 procent av patienterna med allvarlig covid-19 hade brist på D-vitamin och 42 procent hade för lite selen.


Likadant visade en indisk studie från 2020 att covid-19-patienter hade lägre selenivåer jämfört med friska personer, medan en tysk studie fann att knappt hälften av en grupp covid-19-patienter hade selenbrist. Selennivån i både blod och hår har även visat sig vara en viktig förutsägande faktor för högre överlevnadsgrad.


Ökad livslängd

Selen behövs för att kroppen ska kunna tillverka antioxidantenzymet glutationperoxidas som skyddar våra celler mot fria radikaler och oxidativ stress. Ny forskning har också visat att selentillskott kan förknippas med längre telomerer och därmed längre livslängd hos vuxna, sannolikt på grund av sin antioxidantverkan.


Författarna till översiktsartikeln drar slutsatsen att patienter med covid-19 kan ha större risk för selenbrist och att deras selenstatus därför bör utvärderas. De föreslår att tillskott av selen används vid behov för att förbättra patienternas immunsvar och minska virusmängden av SARS-CoV-2.


1 062 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page