top of page
  • Helene Sandström

Förbättring av glaukom med B3-vitamin

Världens första kliniska studie av ögonsjukdomen glaukom och B3-vitaminet nikotinamid tyder på att vitaminet minskar risken för skador på synnerven som kan leda till blindhet.

Studien har utförts av forskare vid Centre for Eye Research Australia i samarbete med bland annat Karolinska institutet, universitetet i Cambridge och S:t Eriks ögonsjukhus.


Tidigare forskning på djur har visat att nikotinamid, en form av vitamin B3, kan förhindra nedbrytning av nervceller i näthinnan vid glaukom.

I den här studien, som är den första som gjorts på människor, märkte man effekt efter 12 veckor. Den genomfördes med glaukompatienter i Melbourne i Australien, som fick både placebo och nikotinamid växelvis under studiens gång. Eventuella förändringar kontrollerades med hjälp av elektroretinografi, som mäter elektrisk aktivitet i cellerna i ögats näthinna.

Synen förbättrades signifikant hos patienterna när de fick en daglig dos på 3 gram nikotinamid i tolv veckor, utöver vanlig behandling med ögondroppar.


– Resultatet visar tydligt att skyddseffekten av nikotinamid är robust och förhindrar nervcellsskador hos befintliga glaukompatienter. Detta är mycket spännande och ger incitament till att genomföra längre kliniska prövningar, säger Pete Williams vid Karolinska institutet och S:t Eriks ögonsjukhus, en av forskarna bakom studien.

– Resultatet visar också att synfältstest kan användas i framtida kliniska studier som ett diagnostiskt verktyg för att följa utvecklingen av glaukom, fortsätter Pete Williams. Det kan avsevärt förkorta prövningstiden, vilket gör att nya behandlingar snabbare kan bli tillgängliga för patienterna. Längre studier behöver göras för att se om förändringar i synfunktionen korrelerar med strukturella förändringar i glaukompatientens näthinna och synnerv.


B3 kan bli komplement till traditionell behandling

Nikotinamid tolererades väl av patienterna och forskarna drar därför slutsatsen att vitaminet har potential att bli ett billigt och lättillgängligt komplement till den traditionella behandlingen av glaukom.


Längre studier behöver dock göras för att se om nikotinamid fördröjer utvecklingen av glaukom mer än om man enbart använder läkemedel för att minska ögontrycket. Forskarna vill också ta reda på om förändringar i synfunktionen korrelerar med strukturella förändringar i glaukompatientens näthinna och synnerv.FAKTA OM GLAUKOM
Glaukom, som förr kallades grön starr, är den främsta orsaken till obotlig blindhet och drabbar omkring 80 miljoner människor i världen. De största riskfaktorerna är ålder, förhöjt tryck i ögat och ärftliga anlag. Sjukdomen innebär att celler i synnerven och näthinnan förstörs, vilket leder till synförlust. 
 
Vanligtvis behandlas glaukom med ögondroppar eller kirurgi för att minska trycket i ögonen. Men ännu finns det ingen behandling för att skydda cellerna från fler skador eller för att förbättra cellfunktionen.
 
Tack vare ny teknik har man upptäckt att nivån av molekylen NAD är avgörande för de här cellernas hälsa. För låga nivåer av NAD medför att cellerna blir mer mottagliga för skador som orsakas av ålder eller av trycket inuti ögat. B3-vitaminet nikotinamid är ett utgångsämne som kroppen använder för att bilda NAD. 

Relaterat:


Läs mer om B3-vitamin:


Källor:

Centre for eye research Australia. Vitamin B3 shows promise for glaucoma patients in world-first clinical trial. Pressmeddelande 2020-07-29.


Studien:

1 504 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page