top of page
  • Helene Sandström

Antioxidanter kan skydda ögat mot makulasjukdom

Ögonen består av ömtåliga vävnader som är särskilt känsliga för skador från ljus och fria radikaler. Därför är det uppmuntrande att forskning och kliniska erfarenheter visar att fettsyror och antioxidanter kan motverka oxidationsskador på ögonen.


Synen, denna fantastiska gåva, är möjlig tack vare att våra ögon bearbetar ljus. Den optiska bilden som uppstår stannar på ögats näthinna, men förmedlas till hjärnan genom nervsignaler.  Ljusstrålar bryts i ögats yttersta, genomskinliga hornhinna och passerar sedan den främre, vätskefyllda ögonkammaren som förser den blodlösa hornhinnan med näringsämnen och syre.


I näthinnan finns extremt ljuskänsliga nerver som kallas tappar och stavar. Tapparna känner av färger medan stavarna bara kan urskilja svartvitt. Kemiska förändringar uppstår så att ljussignalerna omvandlas till nervsignaler. De går via synnerven i ögats bakre del till hjärnan för bearbetning.


Gula fläcken Ögats anatomi, från sidan sett, omfattar först den yttersta senhinnan (ögonvitan) som omgärdar det mesta av ögongloben. Undertill finns den blodkärlsfyllda åderhinnan i fyra skikt, och längst in mot glaskroppen sitter näthinnan. Här, mitt i ögats brännpunkt, finns gula fläcken (makula) som innehåller den största delen av ögats 6–7 miljoner tappar. De ansvarar för vår synskärpa. Makulas gulaktiga färg som gett den tillnamnet ”gula fläcken” beror på att den innehåller lutein, zeaxantin och astaxantin – gulaktiga ämnen som tillhör karotenoidgruppen xantofyller. (Ordet lutein kommer av latinets ”luteus” som betyder gul.) Makula är den del av kroppen som innehåller högst halt av karotenoider.(1)


Ämnena i gula fläcken fungerar som naturliga solglasögon: de filtrerar bort det skadliga blå och ultraviolett ljuset i solens strålar. Men eftersom halterna av både lutein och zeaxantin minskar med åldern, utsätts den ljuskänsliga gula fläcken för allt mer ljus så att tapparna skadas.


Risken för skador stiger ytterligare om man utsätts för starkt solljus, miljögifter, cigarettrök och inflammation. Att ozonskiktet blivit tunnare gör förstås inte saken bättre, men vi kan skydda ögonen genom att använda solglasögon i starkt solljus. För att vara säker på att glasen filtrerar bort tillräckligt med blått ljus bör man bara köpa CE-märkta solglasögon. Dessutom gäller det att ha rätt färg på glasen: blå solglas kan nämligen släppa igenom upp till 78 procent av det skadliga blå ljuset i solens strålar. Bäst skydd ger CE-märkta solglas med gul-orange färg.(2,3)


Lutein och zeaxantin När gula fläcken degenererar försämras synskärpan först på nära håll. Om processen fortsätter och makulan förstörs kan man bli blind.


De vanligaste riskfaktorerna för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är rökning, övervikt och diabetes. Personer som sitter mycket framför datorskärmar har också ökad risk, liksom vuxna med blå ögon. Ljusa ögon har nämligen betydligt lägre nivåer av lutein och zeaxantin i näthinnan än mörka ögon. Forskare har också upptäckt att xantofyllerna absorberas i kroppens fettceller. Det innebär att personer med mycket fettvävnad – särskilt bland kvinnor – kan få brist på lutein och zeaxantin i näthinnan på grund av att de här ämnena lagras på andra ställen i kroppen.(4)


Kroppen kan inte tillverka karotenoider på egen hand och måste därför tillföras genom kosten. Lutein och zeaxantin finns i störst mängd i grönkål (både kokt och rå) och i spenat (främst kokt, men även rå). Ögonläkaren Stuart Richer rekommenderar sina äldre patienter att äta en portion av både tillagad och färsk spenat 3–4 gånger per vecka(5).


Andra bra källor är alla gröna kål- och bladgrönsaker, gröna ärter, äggula, majs, rödlök, sparris, blåbär, vinbär, tranbär och rödkål. Astaxantin finns främst i sötvattenalger som chlorella och i krill och skaldjur. Försiktig upphettning och intag tillsammans med fett ökar kroppens förmåga att absorbera xantofyllerna. Även kosttillskott med lutein och zeaxantin bör tas tillsammans med något fetthaltigt om tillskotten inte redan innehåller olja.


När det gäller fetter är det också viktigt att äta tillräckligt med omega 3 (6,7) och minska intaget av oxidationsfrämjande transfetter och omega 6-fettsyror som man lätt får i sig via färdigmat och billiga matoljor.


Kosten innehåller många andra ämnen som kan minska kroppens oxidationsbelastning. Ett exempel är antocyaniderna i bär, särskilt blåbär och svarta vinbär. De skyddar ögat mot fria radikaler samtidigt som ögonvävnaden stärks och blodcirkulationen ökar. De har också antiinflammatorisk och bakteriedödande verkan. En generell rekommendation är 30–70 g färska blåbär för att skydda ögonen.(8)


Meso-zeaxantin Det finns ytterligare en xantofyll som är av intresse för ögats hälsa, nämligen meso-zeaxantin (MZ). Även denna hittar vi i näthinnan och gula fläcken i samma proportioner som lutein och zeaxantin, men däremot inte i lever och plasma som de övriga två. Andelen MZ tycks minska snabbare med åldern än de andra två, och forskare har därför experimenterat med att tillföra 16 mg MZ mot 4 mg lutein, vilket visade sig öka makulans pigmenttäthet med 18 procent på fyra månader.(9)


Det finns ett antal studier som stödjer detta (10–12) och även ett intressant anekdotiskt exempel från den pensionerade ögonläkaren Harry Marsland som drabbades av våt AMD (den svårare formen av gula fläcken-sjukan) i höger öga och torr AMD i vänster öga, vilket inom sex år ledde till handikappande synbortfall(13).


Efter en misslyckad laseroperation bestämde han sig för att ändra sin kost och ta de naturläkemedel som brittiska ögonläkare brukar ordinera vid AMD. Medlen innehåller både vitaminer, mineraler och antioxidanter som lutein och zeaxantin och ordinationerna bygger på resultat från den s.k. LAST-studien (Lutein Antioxidant Supplementation Trial). Den här randomiserade, kontrollerade undersökningen visade att patienter med AMD som fick 10 mg lutein och ett bredspektrum av vitaminer, mineraler och antioxidanter hade klart förbättrad syn jämfört med placebogruppen efter 12 månaders intag.(14)


Enligt Marsland försämrades hans ögonhälsa sannolikt långsammare tack vare kosten och näringen, men det var inte förrän han provade kombinationen av lutein, zeaxantin och meso-zeaxantin som synen började förbättras.(15)


MZ finns inte i kosten och extraktet tas från ringblommor. Ringblomma innehåller normalt karotener med förhållandet 80 % lutein och 5 % zeaxantin. Marslands intag bestod av en kapsel innehållande 10 mg lutein, 10 mg meso-zeaxantin och 2 mg zeaxantin per dag. Efter ett år hade synen förbättrats avsevärt och den höga förekomsten av slaggprodukter (drusen) hade minskat rejält.(15)


Lipofuscin Lipofuscin kallas även för ålderspigment, är gul-brunt till färgen och innehåller bland annat fettämnen och socker, men även olika metaller, till exempel järn och kvicksilver.


Lipofuscinet ansamlas i cellernas lysosomer (cellorgan som bryter ned sockerkedjor och skadade celldelar) och återfinns i särskilt stor mängd i nervceller eftersom de inte delar sig. Ju äldre vi blir, desto mer lipofuscin anrikas i cellerna. Eftersom ögat innehåller mycket nervrik vävnad har man sett ett samband mellan ansamling av lipofuscin och åldersrelaterade ögonsjukdomar.


Ögonläkaren Stuart Richer och hans medarbetare har därför undersökt hur näringsämnen i form av antioxidanter och kelerande ämnen kan förhindra utvecklingen av AMD. De använde ett receptfritt naturläkemedel för mitokondriestöd som innehåller resveratrol, quercetin, riskliextrakt med inositolhexafosfat (IP6) samt lecitin till en 80-årig man med AMD. Mannen hade synproblem trots att han redan behandlades med lutein och omega 3-fettsyror. Resultaten från antioxidantterapin blev mycket goda: synförmågan förbättrades och halten lipofuscin minskade. Enligt Richer är detta den första kliniska studien på människa som visat en tillbakagång av lipofuscin i ögat plus förbättrad klinisk och egenupplevd synförmåga samt ökad mental förmåga efter näringsbehandling.(16)


Quercetinet som användes i studien finns bland annat i äpplen och rödlök. Det skyddar ögat mot oxidation och får blodkärlens glatta muskulatur att slappna av så att blodcirkulation och näringstillförsel ökar. Örten ginkgo biloba har liknande effekt. Pyknogenol i vindruvskärnor och tallbark är en annan antioxidant av stort värde. Det stärker blodkärlen och har visat sig öka aktiviteten hos glutationreduktas och superoxidismutas i näthinnan hos råttor med diabetes. Därtill minskade det uppkomsten av katarakt hos råttorna.(17,18)


Ett par studier från 2010 visar dessutom att det välstuderade antiinflammatoriska ämnet kurkumin som finns i gurkmeja minskar risken för såväl gula fläcken-sjuka, glaukom som skador på näthinnans blodkärl i djurstudier.(19,20)


Referenser

1. Santocono M, Zurria M, Berrettini M, Fedeli D, Falcioni G. Lutein, zeaxanthin and astaxanthin protect against DNA damage in SK-N-SH human neuroblastoma cells induced by reactive nitrogen species. J Photochem Photobiol B. 2007 Jul 27;88(1):1-10.

2. Glazer-Hockstein C, Dunaief J L. Could Blue Light-Blocking Lenses Decrease the Risk of Age-Related Macular Degeneration? Retina, 2006.

3. Margrain H, Boultona M, Marshall J, Sliney DH. Do blue light filters confer protection against age-related macular degeneration? Prog Retin Eye Res. 2004 Sep;23(5):523-31.

4. Bartlett H, Eperjesi F. Meso-zeaxanthin. Optometry Today, July 13, 2007.

5. Kronemyer B. Diet, supplements effective for ocular conditions. Primary Care Optometry News, June 1, 2007.

6. Cho E, Hung S, Willett WC, Spiegelman D, Rimm EB, Seddon JM, Colditz GA, Hankinson SE. Prospective study of dietary fat and the risk of age-related macular degeneration. Am J Clin Nutr. 2001 Feb;73(2):209-18.

7. Stough C, Downey L, Silber B, Lloyd J, Kure C, Wesnes K, Camfield D. The effects of 90-day supplementation with the omega-3 essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) on cognitive function and visual acuity in a healthy aging population. Neurobiol Aging. 2012 Apr;33(4):824.

8. Kahkonen MP m.fl. Berry anthocyanins: isolation, identification and antioxidant activities. J Sci Food Agric. 2003;83:1403-11.

9. Bone R, Landrum JT, Hime G, Cains A, Zamor J. Stereochemistry of the human macular carotenoids. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 1993;34:2033-2040.

10. Thurnham DI. Macular zeaxanthins and lutein — a review of dietary sources and bioavailability and some relationships with macular pigment optical density and age-related macular disease. Nutr Res Rev., 2007 Dec;20(2):163-79.

11. Bone RA m.fl. Macular pigment response to a supplement containing meso-zeaxanthin, lutein and zeaxanthin. Nutr Metab (Lond), 2007 May 11;4:12.

12. Connolly EE m.fl. Augmentation of macular pigment following supplementation with all three macular carotenoids: an exploratory study. Curr Eye Res. 2010 Apr;35(4):335-51.

Li B m.fl. Studies on the singlet oxygen scavenging mechanism of human macular pigment. Arch Biochem Biophys., 2010 Dec 1;504(1):56-60.

13. http://macuhealth.com/wp-content/uploads/2012/12/MZ_case_studies.pdf (Case 1)

14. Richer S, Devenport J, Lang JC. LAST II: Differential temporal responses of macular pigment optical density in patients with atrophic age-related macular degeneration to dietary supplementation with xanthophylls. Optometry, 2007 May;78(5):213-9.

15. Wardrop, Murray. Retired optician 'cures own blindness with marigolds'. The Telegraph, 2009 Dec 11.

16. Richer S, Stiles W, Thomas C. Molecular medicine in ophthalmic care. Optometry, 2009; 80, 695-701.

17. Schönlau F, Rohdewald P. Pycnogenol for diabetic retinopathy. A review. Int Ophthalmol., 2001;24(3):161-71.

18. Steigerwalt R et al. Pycnogenol improves microcirculation, retinal edema, and visual acuity in early diabetic retinopathy. J Ocul Pharmacol Ther., 2009 Dec;25(6):537-40.

19. Manikandan R m.fl. Effect of curcumin on the modulation of αA- and αB-crystallin and heat shock protein 70 in selenium-induced cataractogenesis in Wistar rat pups. Molecular Vision, 2011; 17:388-394.

20. Allegri P m.fl. Management of chronic anterior uveitis relapses: efficacy of oral phospholipidic curcumin treatment. Long-term follow-up. Clin Ophthalmol., 2010 Oct 21;4:1201-6.

399 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page