top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

Bättre syresättning av hjärnan med gurkmeja


En relativt hög engångsdos av kurkumin, som finns i gurkmeja, gör att blodflödet till hjärnan ökar och som därmed syresätts bättre. Allt enligt en brasiliansk studie som gjorts på äldre personer.


Studien som publiceras i International Journal of Food Sciences and Nutrition​ är mindre men dubbelblind, placebokontrollerad och cross-over.

Foto: Steve Buissinne Pixabay

Det vill säga varken läkare eller försökspersoner visste vem som fick aktivt eller inaktivt extrakt samt att både försöksgrupperna fick pröva båda extrakten.


Hjärnan syresätts sämre när man blir äldre och fortsatt forskning i ämnet skulle kunna betyda mycket för den växande åldrande befolkningen. När man åldras blir kärlen normalt stelare vilket i sig är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.


Så kallad endotel dysfunktion associeras med åldrande och beror på en obalans mellan kärlvidgande och kärlsammandragande ämnen som produceras av endotelet, den inre slemhinnan i blodkärlet. Blodflödet blir då sämre.


10 gram en gång

Forskarna valde dosen 10 gram Curcumin C3 komplex för att vara säkra på att ett bra upptag hos försökspersonerna. Och för att forskare i tidigare studier sett att ungefär fem gram påverkade kärlfunktionen.


Försökspersonerna, 12 män och kvinnor med en medelålder på 70 år, testades två timmar efter att de fått ett verksamt eller overksamt extrakt (placebo). Hjärnaktiviteten analyserades medan de arbetade med gripövningar.


Sedan fick en vecka passera för att extrakten skulle hinna gå ur kroppen innan man lät respektive grupp få det extrakt de inte fått tidigare.Stora skillnader

Det visade sig att de som fått kurkumin hade 42 procent bättre syresättning av hjärnan jämfört med placebo. Blodflödet som nådde hjärnan var också 54 procent större.


Även hjärtfrekvensen och blodtrycket mättes men där var skillnaderna inte statistiskt signifikanta.


Forskarna bakom studien är försiktigt optimistiska men påpekar samtidigt att mer forskning behövs för att se om och de positiva effekterna har någon betydelse för funktionen. Men huvudsyftet med studien var, som sagt, att se om syresättningen och blodflödet påverkades i positiv riktning, vilket de alltså gjorde.


Säljer allt mer

Gurkmeja säljs allt mer av hälsofackhandeln i olika former och koncentrationer. Dess anti-inflammtoriska och smärtdämpande effekt är nog de mest välkända i västvärlden. Vissa tar ett gurkmejaextrakt i stället för en huvudvärkstablett.


Gurmeja mot huvudvärk kan ge smärtlindring. Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke/Pixabay


Kurkumin extraheras från roten av Curcuma longa. Den malda roten kallas gurkmeja och är gul till färgen. När den används som färgämne i mat och annat heter den E 100. Kurkumin är den viktigaste curcuminioden i gurkmeja. Kurkumin utgör ungefär tre procent av gurkmejan i dess naturliga form.


Curcuminodoiderna är polyfenoler som är organiska färgämnen, därav den gula färgen. Polyfenoler har antioxidativ verkan och finns exempelvis i bär, frukter, grönsaker och kryddor och skyddar dem mot bakterier, svamp och andra parasiter.


Använts brett

Gurkmeja har traditionellt använts I Indien och Sydostasien för antiseptiska och anti-inflammatoriska ändamål. Men också vid matsmältninsbesvär, leverbesvär, hudproblem, menstruationsmärtor, dålig sårläkning och ledvärk.


Det finns mer än 12 000 forskningsartiklar, många av dem gjorda i celler och i djurförsök, som antyder att kurkumin skulle kunna skydda mot cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.


Vissa av de kliniska studier (på människor) som gjorts har visat att 500 milligram gurkmeja per dag har gynnsamma effekter på markörer för inflammation, oxidativ stress och blodfetter. Men det saknas ännu tillräckliga bevis för att det innebär att risken för dessa sjukdomar minskas.


Gurkmejans inverkan på tarmfloran beforskas också eftersom även mikrobiotans betydelse för välmåendet är ett hett forskningsområde.


Biverkningar ovanliga

USA:s livsmedels- och läkemdelsmyndighet, FDA , har listat gurkmeja som ett säkert födoämnestillskott. Biverkningar är ovanliga men vid höga doser kan en del få lite magbesvär.


Några av NNC:s tidigare artiklar om gurkmeja/kurkumin:

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page