top of page
  • Helene Sandström

Ny metaanalys om kosttillskott och hjärthälsa jämför äpplen och päron

En forskningsgenomgång som visar att multivitaminer, D-vitamin, kalcium och C-vitamin inte ger några fördelar vid hjärt-kärlsjukdom har fått stor spridning i medierna. Men enligt Jeffrey Blumberg, näringsforskare vid Tufts University, ställer analysen fel frågor.Analysen, som nyligen publicerades i tidskriften Journal of the American College of Cardiology, omfattar tidigare utförda forskningsöversikter som publicerats mellan 2012 och 2017. Metoden är i hög grad beroende av att studierna som ingår i dessa översikter är av god kvalitet.

– Den här studien är en genomgång av genomgångar; en meta-metaanalys, säger brittiska läkaren Damien Downing, som använt sig av näringsmedicin i sin praktik i snart 40 år, i en kommentar till nyhetstjänsten Orthomolecular News.

– När man utgår från sådana multipla studier hamnar man på en annan bedömningsnivå med en ny potential för skevt urval.


Ingen statistisk signifikans för ökad dödlighet De granskade metaanalyserna inkluderade totalt 179 randomiserade och kontrollerade studier. Inga data från observationsstudier ingick. Enligt resultaten hade folsyra, men inga andra näringsämnen, en konsekvent förebyggande effekt mot hjärt-kärlsjukdom och stroke, antingen på egen hand eller i kombination med de övriga B-vitaminerna.

Ett annat fynd var att vissa antioxidanter och B-vitaminet niacin hade en svag negativ effekt som skulle kunna tydas som ökad risk för förtida död. Flera tidningar, bland annat brittiska Daily Mail och The Guardian, har lagt fokus på det här fyndet, trots att det inte nådde upp till tröskeln för statistisk signifikans.


Jeffrey Blumberg, senior forskare vid Jean Mayer Research Center on Aging vid Tufts University, säger till NutraIngredients-USA att han inte vill framstå som alltför kritisk till upplägget eftersom det följer standardpraxis för den här typen av studier. Men han underkänner frågeställningarna som ligger till grund för analysen:

– Man kan titta på livskvalitet. Man kan undersöka om studiedeltagarnas fysiologiska funktioner har förbättrats, till exempel om de fått lägre blodtryck eller bättre immunfunktion eller kognitiv funktion. Detta hade varit bättre än att titta på hårda resultat som risk för hjärt-kärlsjukdom eller övergripande dödlighet, säger han till NutraIngredients-USA.

– Och när det gäller total dödlighet, vem har sagt att kosttillskott kan förhindra att man dör?


Svårt att göra metaanalyser av näringsstudier Enligt Jeffrey Blumberg är den här sortens översikter svåra att göra av studier om näringstillskott, särskilt som innehållet i olika multivitamin-mineralpreparat kan variera mycket, både i mängd och i kvalitet.

– Författarna säger att de tagit med detta i beräkningen, men jag skulle vilja veta hur det gått till när vissa av studierna de använt inte själva har en sådan detaljnivå. Dessutom saknas det data om försökspersonernas näringsstatus vid studiestart. Det finns en tro på att sådant jämnar ut sig om en studie är tillräckligt stor och tillräckligt randomiserad, men det kan man inte säga om alla de här 179 studierna, säger Jeffrey Blumberg till NutraIngredients-USA.

– De jämför äpplen och päron, minst sagt.


Dålig källkritik i medierna Författarna till studien konstaterar själva att en svaghet med upplägget är att ”skillnader på olika tillskott kan ha påverkat resultaten”, liksom hur länge intaget pågått och hur väl deltagarna i de olika studierna följt anvisningarna för intag.

Ett annat problem är att näringsstudier visar god effekt om en majoritet av studiedeltagarna har ett behov av de testade näringsämnena vid studiens start. Detta är ett faktum som inte syns i en metaanalys.

– Att en så märkligt upplagd studie alls görs, och att den sedan får ett så stort utrymme i medierna, tyder dels på illa förberedd forskning med ett ogenomtänkt syfte och dels på dålig källkritik hos journalisterna, kommenterar Kaisa Frank, ordförande i Nordic Nutrition Council.

– Det finns oräkneliga välgjorda studier som visar på hälsofördelarna av näringstillskott för människor som av många olika skäl inte får i sig tillräckligt med näring i sin dagliga kost.


Källa: St. Michael’s Hospital. Most popular vitamin and mineral supplements provide no health benefit, study finds. Pressmeddelande 2018-05-29.

Studien: Jenkins D.J.A., Spence J.D., Giovannuci E.L. m.fl. Supplemental Vitamins and Minerals for CVD Prevention and Treatment. Journal of the American College of Cardiology. 2018;71(22):2570–2584.  

173 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page