top of page
  • Helene Sandström

Tarmbakterier kopplade till kronisk smärta

Uppdaterat: 27 aug. 2019

För första gången visar forskning om tarmbakterier att människor med fibromyalgi har specifika variationer i tarmfloran som kan associeras med kronisk smärta.


Fibromyalgi drabbar omkring 2–6 procent av befolkningen, varav 80 procent är kvinnor. Symtomen omfattar trötthet, sömnstörningar och kognitiva problem, men sjukdomen kännetecknas framför allt av kronisk smärta och ömhet i olika delar av kroppen.


I en studie av tarmbakterier har ett forskarteam från Montreal i Kanada nu kunnat visa att människor med fibromyalgi har vissa förändringar i sin tarmflora som är typiska för den här patientgruppen. Forskarna upptäckte 19 olika bakteriearter som fanns i mycket större eller mycket mindre mängder hos studiedeltagarna med fibromyalgi jämfört med den friska kontrollgruppen.


– Vi använde en rad olika tekniker, inklusive AI (artificiell intelligens), för att bekräfta att förändringarna i mikrobiomen hos patienterna med fibromyalgi inte berodde på faktorer som kost, mediciner, fysisk aktivitet, ålder och så vidare, som är kända för att påverka tarmbakterierna, berättar Amir Minerbi på Alan Edwards Pain Management Unit vid McGill-universitetet i Montreal, som är huvudförfattare till forskningsrapporten.


– Vi upptäckte att fibromyalgi och symtomen på fibromyalgi – smärta, trötthet och kognitiva besvär – bidrar mer än de andra faktorerna till variationerna i tarmfloran hos de drabbade personerna. Vi såg också att svårighetsgraden hos en patients symtom hade en direkt korrelation till ökad eller minskad mängd av vissa bakterier, och det här fyndet har aldrig rapporterats tidigare.


Forskarna skriver också i sin rapport att variationerna i tarmfloran hos fibromyalgipatienterna hade vissa saker gemensamt med dem som finns hos patienter med IBS, kroniskt trötthetssyndrom och interstitiell cystit


Är bakterierna bara en markör för sjukdomen?

I dagsläget är det inte klarlagt om förändringarna i tarmfloran bara är markörer för sjukdomen eller om de bidrar till att orsaka den. Eftersom fibromyalgi omfattar fler symtom än smärta, blir nästa steg att undersöka om det finns liknande förändringar i tarmfloran hos andra patienter som lider av kroniska smärttillstånd, till exempel ryggvärk, huvudvärk och neuropatisk smärta.


Forskarna är också intresserade av att ta reda på om tarmfloran är en bidragande orsak till utvecklingen av fibromyalgi och om deras upptäckt kan leda till bättre diagnostik.


Hoppas på snabbare diagnoser

Fibromyalgi är en sjukdom som är svår att diagnostisera. Det kan ta upp till fyra, fem år för att få en slutgiltig diagnos. Men detta kan vara på väg att förändras.


– Vi har gått igenom stora mängder data och identifierat 19 bakteriearter som antingen fanns i större eller mindre mängd än normalt hos personerna med fibromyalgi, säger medförfattare Emmanuel Gonzalez på institutionen för humangenetik vid McGill.


– Med hjälp av maskininlärning kunde vår dator ställa en fibromyalgidiagnos med en noggrannhet på 87 procent bara genom att utgå från hur tarmfloran såg ut. Vi hoppas att vår fortsatta forskning kommer att kunna förbättra den här noggrannheten och att det kan bidra till snabbare diagnostik i framtiden.


Mer om forskningsstudien

Studien omfattade 156 deltagare, varav 77 var fibromyalgipatienter. Deltagarna intervjuades och fick lämna prov på blod, saliv, avföring och urin, som sedan jämfördes med prover från de friska kontrollpersonerna. Samtliga deltagare bodde i eller strax utanför Montreal, och en del av fibromyalgipatienterna bodde i samma hus som en del av kontrollpersonerna, eller var släkt med dem.


Källa:

McGill University. Gut bacteria associated with chronic pain for first time. Pressmeddelande 2019-06-19.

Studien:

Minerbi A, Gonzalez E, Brereton NJB, Anjarkouchian A, Dewar K m.fl. Altered microbiome composition in individuals with fibromyalgia. Pain. 2019 Jun 18.

1 321 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page