top of page
  • Helene Sandström

Quercetin kan sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdom

Uppdaterat: 22 jan. 2020

Enligt en ny forskningsöversikt som publicerats i Nutrition Reviews kan växtämnet quercetin ge en markant blodtryckssänkning hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.

Quercetin är ett växtpigment som finns i många

växter och livsmedel, bland annat lök, te, äpplen,

bär och rött vin. Som kosttillskott används det ofta

mot allergier på grund av sin antihistamineffekt, men det har även blodtryckssänkande verkan.


För att ta reda på hur stor den här effekten är

gjorde en grupp forskare vid Dongguan Third

People's Hospital i Kina en genomgång av studier

från 1998–2018 om quercetinets inverkan på blodtrycket.


De hittade 17 randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda försök med totalt 886 deltagare. I alla studierna hade blodsockerhalt, totalkolesterol och/eller insulinnivåer analyserats och merparten av deltagarna led av högt blodtryck, övervikt och/eller diabetes.


Resultatet av genomgången visade att tillskott av quercetin leder till en markant minskning av det systoliska blodtrycket (övertrycket) med i genomsnitt drygt 3 mmHg och det diastoliska (undertrycket) med knappt 3 mm Hg. Hos deltagarna som ätit quercetin i åtta veckor eller mer minskade också värdena för skadligt kolesterol. Däremot påverkades inte den totala kolesterolhalten eller fasteblodsockret i någon större utsträckning.


Intag av quercetin ledde inte till några allvarliga biverkningar i någon av de 17 studierna, utan tolererades väl och ansågs som säkert.


Forskarnas slutsats är att quercetin kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt (50 % riskreducering), stroke (35–40 % ) och hjärtinfarkt (20–25 %).


Studien:

Huang H, Liao D, Dong Y, Pu R. Effect of quercetin supplementation on plasma lipid profiles, blood pressure, and glucose levels: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews, nuz071, Jan 2020


1 646 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page