top of page
  • Helene Sandström

Quercetin kan sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdom

Uppdaterat: 22 jan. 2020

Enligt en ny forskningsöversikt som publicerats i Nutrition Reviews kan växtämnet quercetin ge en markant blodtryckssänkning hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.

Quercetin är ett växtpigment som finns i många

växter och livsmedel, bland annat lök, te, äpplen,

bär och rött vin. Som kosttillskott används det ofta

mot allergier på grund av sin antihistamineffekt, men det har även blodtryckssänkande verkan.


För att ta reda på hur stor den här effekten är

gjorde en grupp forskare vid Dongguan Third

People's Hospital i Kina en genomgång av studier

från 1998–2018 om quercetinets inverkan på blodtrycket.


De hittade 17 randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda försök med totalt 886 deltagare. I alla studierna hade blodsockerhalt, totalkolesterol och/eller insulinnivåer analyserats och merparten av deltagarna led av högt blodtryck, övervikt och/eller diabetes.


Resultatet av genomgången visade att tillskott av quercetin leder till en markant minskning av det systoliska blodtrycket (övertrycket) med i genomsnitt drygt 3 mmHg och det diastoliska (undertrycket) med knappt 3 mm Hg. Hos deltagarna som ätit quercetin i åtta veckor eller mer minskade också värdena för skadligt kolesterol. Däremot påverkades inte den totala kolesterolhalten eller fasteblodsockret i någon större utsträckning.


Intag av quercetin ledde inte till några allvarliga biverkningar i någon av de 17 studierna, utan tolererades väl och ansågs som säkert.


Forskarnas slutsats är att quercetin kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt (50 % riskreducering), stroke (35–40 % ) och hjärtinfarkt (20–25 %).


Studien:


1 709 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2件のコメント


Helene Sandstrom
Helene Sandstrom
2020年1月22日

Stort tack för att du hittade det här felet! Har uppdaterat informationen.

いいね!

hallendennis
2020年1月17日

Hej!


Du har tolkat resultaten fel.


"The pooled result from 13 treatment arms showed that quercetin administration markedly reduced SBP (WMD, −3.09 mmHg; 95%CI, −4.59 to −1.59; P = 0.0001"

Inte så kraftig minskning som du skriver (över 10 mmHg)


Däremot skriver de

"A reduction in BP of more than 10 mmHg lowers cardiovascular risk by 50% for heart failure, by 35% to 40% for stroke, and by approximately 20% to 25% for myocardial infarction"

De hänvisar då till referens 41 som är en studie som inte handlar om quercetin och alltså inte är ett resultat från den här studien.


いいね!
bottom of page