top of page
  • Helene Sandström

Myom krympte av D-vitamin och grönt te-extrakt

En kombination av grönt te-extrakt och D-vitamin kan vara verksam mot myom, enligt en ny pilotstudie.


Myom är en form av godartad livmodertumör som ofta drabbar kvinnor i fertil ålder. Tumörerna kan uppstå på, i eller utanför livmodern. Vanliga riskfaktorer är övervikt och metabolt syndrom, höga nivåer av östrogen och progesteron och ärftlig benägenhet.


Om myomen är små orsakar de sällan några symtom, men beroende på storlek och läge kan de ge upphov till smärta, kraftiga menstruationsblödningar och urinvägsbesvär. Smärta vid samlag och värk i ben och rygg har också rapporterats. Andra komplikationer är upprepade missfall och infertilitet.

Bra effekt av grönt te och D-vitamin i tidigare separata studier

Tidigare studier har visat på god effekt med EGCG (epigallokatekingallat) – extrakt av de gröna bladen från teplantan Camellia sinensis – hos kvinnor med myom, djur med myom och myomceller.


Det är också känt att låga värden av D-vitamin har samband med högre förekomst av myom, och att tillskott av D-vitamin har förbättrat tillståndet. Myom har visat sig innehålla färre receptorer för D-vitamin än omgivande frisk vävnad, och D-vitamin tycks kunna förhindra myomens uppkomst och tillväxt.


Mindre myom och bättre livskvalitet

I den nya pilotstudien deltog 30 kvinnor med symtomatiska myom. De delades upp i två lika stora grupper där den ena fick 2 000 IE D-vitamin, 300 mg EGCG och 10 mg B6-vitamin (uppdelat på två doser) varje dag i fyra månader. Den andra gruppen fungerade som kontrollgrupp och fick inga tillskott.

300 mg EGCG understiger den dos på 338 mg ECGC per dag som anses helt säker enligt författarna till en forskningsgenomgång av rapporterade biverkningar från 159 studier om grönt te-extrakt.


Vid studiens start analyserade forskarna hur många och hur stora myom kvinnorna hade, hur svåra deras symtom var och hur hög livskvalitet de hade. Samma analyser gjordes sedan efter de fyra månaderna.


Optimal metod

Resultaten visade att myomens storlek, totalt sett, hade minskat med 34,7 procent i gruppen som fått tillskott, medan storleken hade ökat med 6,9 procent i kontrollgruppen. Kvinnorna som fått tillskotten hade även högre livskvalitet och minskad symtombörda, och inga negativa biverkningar rapporterades.


Forskarna drar därför slutsatsen att kombinationen av D-vitamin och EGCG ser ut att vara en optimal metod för hantering av myom.


”För första gången har vi visat på effekten hos en ny och lovande kombinationsbehandling av myom”, skriver de.


Studien:

Porcaro G, Santamaria A, Giordano D, Angelozzi P. Vitamin D plus epigallocatechin gallate: a novel promising approach for uterine myomas. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Mar;24(6):3344-3351.


1 272 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page