top of page
  • Helene Sandström

Låga nivåer av omega-3 kopplat till för tidig födsel

Uppdaterat: 10 dec. 2018


Resultaten från en ny stor dansk studie tyder på att låg halt av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kan vara en stark riskfaktor för att föda för tidigt. Risken kan minskas markant genom att äta mer fet fisk som sardiner och makrill och kosttillskott med omega-3.Gravida med låga nivåer av omega-3-fettsyror i blodet under graviditetens sex första månader hade tio gånger högre risk att föda för tidigt jämfört med kvinnor med högre nivåer av omega-3, enligt studien som genomfördes av forskare vid Statens seruminstitut i Danmark och Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston.

– I en tid då en del gravida kanske tänker att det är bäst att avstå från fisk på grund av kvicksilverinnehållet, visar våra resultat att det är viktigt att få i sig tillräckligt av de långkedjade omega-3-fettsyrorna under graviditeten. Läs gärna Livsmedelsverkets vägledning på det här området. Den visar vilka typer av fisk man kan äta och vilka man bör undvika när man är gravid, säger studiens försteförfattare Sjurdur F. Olsen somär ledare för Centre for Fetal Programming vid Statens seruminstitut i Köpenhamn och adjungerad professor i näringslära vid Harvard T.H. Chan School of Public Health.


För tidig födsel är en ledande orsak till spädbarnsdöd och förknippas också med olika kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel inlärningssvårigheter, och kardiometabola problem som högt blodtryck senare i livet. I flera årtionden har forskare haft en teori om att ett högt intag av EPA och DHA från kallvattenfisk som makrill, sardiner, ansjovis och lax, men även magrare arter som torsk och kolja, kan minska risken för för tidig födsel. Vissa studier har gett stöd för den här hypotesen medan andra har gett motstridiga resultat.

I den nya studien användes data från den rikstäckande danska undersökningen ”Bedre sundhed i generationer” som följde 96 000 barn i Danmark via enkäter och registerlänkningar. Forskarna analyserade blodprov från 376 kvinnor som fött mycket för tidigt (före den 34:e graviditetsveckan) mellan år 1996 och 2003 och från 348 kvinnor med fullgångna graviditeter. Samtliga kvinnor lämnade blodprover under graviditetens första sex månader.


Analysen av blodproverna visade att de kvinnor som låg i den lägsta kvintilen (femtedelen), med en omega-3-halt på 1,6 % eller mindre av den totala mängden fettsyror i blodet, hade tio gånger högre risk att föda för tidigt jämfört med kvinnorna i de tre högsta kvintilerna med en omega-3-halt på 1,8 % eller mer. Resultaten tyder på att gravida med låga nivåer av EPA och DHA skulle kunna minska sin risk för prematur födsel genom att äta mer fisk och/eller ta tillskott av fiskolja.


Författarna varnar emellertid för att göra breda generaliseringar eftersom studien genomfördes i Danmark där antalet för tidigt födda är relativt litet. De betonar också att resultaten kanske inte bara återspeglar kostfaktorer, utan även ärtfliga faktorer.

– För tidig födsel har väldigt stora hälsomässiga, känslomässiga och ekonomiska konsekvenser. Våra resultat ligger i linje med resultaten från de flesta andra randomiserade undersökningar av tillskott av långkedjade omega-3-fettsyror under graviditeten, som också visar vikten av ett tillräckligt intag av de här näringsämnena, antingen från fisk eller kosttillskott, säger medförfattaren Andrew Thorne-Lyman från Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, som även är adjunkt vid Harvard Chan School.


Om fisk, omega-3 och graviditet En amerikansk studie från 2015 visade att omega-3-fettsyrorna i fisk faktiskt skyddar hjärnan mot kvicksilvrets skadeverkan även hos det känsliga växande fostret. Fisk med hög kvicksilverhalt, som svärdfisk och tonfisk, bör dock undvikas, särskilt om man är gravid eller ammande. Många av de vanligaste fiskarna och skaldjuren innehåller emellertid låga kvicksilverhalter, däribland vildfångad lax från Atlanten och Stilla havet, räkor, alaskapollack och torsk.

Jämförelser som gjorts av vildfångad och odlad lax har visat att den senare kan innehålla mindre omega 3 än vild lax. Odlad lax innehåller även rester av det förbjudna bekämpningsmedlet etoxikin som tillsätts i fiskfodret för att det inte ska härskna och explodera under transporten. Å andra sidan innehåller odlad lax mindre mängd miljögifter än många andra typer av vild fisk. Särskilt i svensk vildfångad fisk från Vänern, Vättern och Östersjön finns det mycket miljögifter som dioxiner och PCB. Det säkraste valet är sannolikt att äta de minsta feta fiskarna, exempelvis makrill och sardiner.


Källor: Statens seruminstitut. Lavt niveau af omega-3 fedtsyre hos gravide giver øget risiko for tidlig fødsel. Pressmeddelande 2018-08-03. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Low plasma levels of omega-3 fatty acids associated with preterm birth. Pressmeddelande 2018-08-03.

Studien: Olsen S.F., Halldorsson T.I., Thorne-Lyman A.L., Strøm M., Gørtz S. m.fl. Plasma Concentrations of Long Chain N-3 Fatty Acids in Early and Mid-Pregnancy and Risk of Early Preterm Birth. EBioMedicine, 2018.

100 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page