top of page
  • Helene Sandström

Kosttillskott ett säkert, billigt och effektivt vapen mot luftvägsinfektioner

Kosttillskott som innehåller C-vitamin, D-vitamin och andra mikronäringsämnen är ett säkert, effektivt och billigt sätt att hjälpa immunförsvaret att bekämpa covid-19 och andra akuta luftvägssjukdomar, menar forskaren Adrian Gombart.

Adrian Gombart, professor i biokemi och biofysik vid Oregon State University, har tillsammans med forskarkollegor i Storbritannien, Nya Zeeland och Nederländerna publicerat en översiktsartikel om vikten av mikronäringsämnen för immunförsvaret i tidskriften Nutrients.

De menar att våra folkhälsomyndigheter bör komplettera de befintliga råden om handtvätt och vaccinering med rekommendationer om näringsintag för att förhindra spridning av infektioner.

– Varje år dör över 2,5 miljoner människor i akuta luftvägsinfektioner runt om i världen, säger Gombart. Samtidigt finns det mängder av data som visar hur viktigt det är med en god näringsstatus för immunförsvaret. Samhället måste bli bättre på att förmedla det budskapet.

Näringsämnen för immunförsvaret

Adrian Gombart konstaterar att ett flertal vitaminer, mineraler och fettsyror är avgörande för ett välfungerande immunförsvar, framför allt C-vitamin, D-vitamin, zink och omega-3-fettsyran DHA.

Andra mikronäringsämnen som är viktiga för immunförsvaret är A- och E-vitamin, B6 och B12, folat, järn, koppar och selen. De fungerar ofta synergistiskt, vilket innebär att de är beroende av varandra.

– C- och D-vitaminets roll för immunförsvaret är välkänd, säger Gombart. C-vitamin behövs för en rad olika immunfunktioner, bland annat immuncellernas tillväxt och arbete och produktionen av antikroppar. D-vitaminreceptorer på immuncellerna påverkar också deras funktion. Det betyder att D-vitamin har stor inverkan på hur vi reagerar på infektioner.

Sjukdom och stress ökar behovet

Problemet är att alla inte får i sig tillräckligt av de här näringsämnena. Orsaken kan vara ett för lågt intag via kosten eller ett ökat behov på grund av sjukdom, stress, miljöföroreningar och liknande. Det kan leda till sämre motståndskraft mot infektioner med följden, enligt Gombart, att vi kommer att se en ökning av infektionssjukdomar och alla de extra belastningar som det medför.

Därför rekommenderar han och hans kollegor ett dagligt intag av en multivitamin-mineral plus C-vitamin i dosen 200 milligram eller mer, samt 2 000 internationella enheter D-vitamin i stället för de 400 till 800 IE som rekommenderas av myndigheterna.

Utöka standardråden med näringsrekommendationer

Kostnaderna är enorma, menar Gombart. Varje år orsakar enbart influensa miljontals sjukhusinläggningar och flera hundra tusen dödsfall över hela världen.

Han betonar att de gällande standardrekommendationerna för begränsad spridning av luftvägsinfektioner – social distans, hygien och vaccinationer – är viktiga och effektiva, men inte idiotsäkra, och att det därför behövs kompletterande strategier. Mer fokus på näringens inverkan på immunförsvaret kan minska effekterna av många slags infektioner.

– Den nuvarande situationen med covid-19 och antalet människor som dör av andra luftvägsinfektioner visar tydligt att vi inte gör tillräckligt, säger han. Vi uppmanar därför våra folkhälsomyndigheter att utöka sin arsenal med näringsrekommendationer.

Källa:

Studien:

5 940 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page