top of page
  • Helene Sandström

Ju mer magnesium, desto mindre risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Ny forskning konstaterar att risken för högt blodtryck och förkalkade kranskärl minskar om vi har tillräckligt med magnesium i blodet.


En forskargrupp undersökte magnesiumhalten i serum hos 1 276 personer (hälften kvinnor, hälften män) i åldern 30–75 år. Forskarna tittade bland annat på blodtryck och blodsockerhalt och skiktröntgade även studiedeltagarnas kranskärl för att ta reda på om magnesiumnivån kunde kopplas till ökad kranskärlssjukdom.

Resultaten visade att de personer som hade högst magnesiumvärden hade 48 procent mindre risk för högt blodtryck, 69 procent mindre risk för typ 2-diabetes och 42 procent mindre risk för kranskärlssjukdom jämfört med de som hade lägst magnesiumvärden.


Studien: Posadas-Sánchez R, Posadas-Romero C, Cardoso-Saldaña G et al. Serum magnesium is inversely associated with coronary artery calcification in the Genetics of Atherosclerotic Disease (GEA) study. Nutrition Journal, 2016;15:22.

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page