top of page
  • Helene Sandström

Ingen nedstämdhet efter förlossning med näringstillskott

En kombination av tre olika näringsämnen som satts ihop för att motverka humörförändringar i hjärnan tycks kunna minska den nedstämdhet som ofta drabbar nyblivna mammor. Försöket utfördes vid Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) i Toronto, Kanada.


Nedstämdhet är ett vanligt problem bland nyförlösta kvinnor. Hos vissa är besvären så svåra att de diagnostiseras med förlossningsdepression, en sjukdom som drabbar 13 procent av nyblivna mammor och som är den vanligaste komplikationen i samband med förlossningar.


– Det är ovanligt att effektiva näringsbaserade behandlingar som bygger på neurobiologi testas inom psykiatrin, säger Jeffrey Meyer, professor i psykiatri vid University of Toronto, som ledde studien. Vi anser att vår strategi visar på en ny lovande väg för utveckling av andra näringstillskott som skulle kunna användas inom medicinen.


Näringskombinationen som användes i studien bestod av tre noggrant utvalda ämnen som är kända för att kompensera för en ökning av proteinet MAO-A i hjärnan. Halten av det här proteinet stiger i kvinnans hjärna dagarna strax efter förlossningen och kan skapa förändringar som liknar de som uppstår vid klinisk depression. Detta har konstaterats genom tidigare hjärnavbildningsstudier som gjorts av Jeffrey Meyers forskningsteam.

MAO-A bryter ned tre kemikalier i hjärnan som påverkar humöret: serotonin, noradrenalin och dopamin. Om förrådet av de här kemikalierna töms kan känslor av sorg och nedstämdhet uppstå. Halten av MAO-A når en topp fem dagar efter förlossningen, och det är då som många nyblivna mammor känner av symtomen på nedstämdhet som mest.

Näringskombinationen innehåller dels aminosyrorna tryptofan och tyrosin som kompenserar för förlusten av de tre humörreglerande kemikalierna, dels ett blåbärsextrakt som tillför antioxidanter. Forskarteamet har tidigare testat och bekräftat att tillskott av tryptofan och tyrosin som tas i större mängder än vad vi normalt får i oss via kosten inte påverkar de totala nivåerna i bröstmjölken.


I den aktuella studien deltog 21 kvinnor som fick extra näring i tre dagar – dag 3, 4 och 5 efter förlossningen. En kontrollgrupp med 20 kvinnor som inte fick några tillskott ingick också. Studien var öppen, vilket innebär att deltagarna visste om att de fick näringstillskott.

På dag 5 efter förlossningen – när nivån av proteinet MAO-A når sin kulmen – fick deltagarna göra tester för att forskarna skulle kunna bedöma vilken effekt som näringskombinationen hade på humöret. Bland annat mättes kvinnornas förmåga att hantera sorgliga händelser. De fick läsa och reflektera över uttalanden som uttryckte pessimism, missnöje och håglöshet och sedan lyssna på ett stycke sorglig klassisk musik. Forskarna mätte deras depressiva symtom före och efter testet.


Skillnaden i resultat mellan de två grupperna var stor. Kvinnorna som inte fick extra näring hade en tydlig ökning av depressiva symtom, medan kvinnorna som fick näringstillskott inte upplevde någon nedstämdhet.


– Det här verkar vara den första studien som visat på en så stark, positiv effekt av en behandling som är avsedd att minska symtomen på nedstämdhet vid den tid då de når sin topp, säger Jeffrey Meyer. Förlossningsnedstämdhet är vanligt och försvinner oftast efter tio dagar, men om symtomen är starka ökar risken fyrfaldigt för att kvinnan drabbas av förlossningsdepression.


Eftersom allvarligare nedstämdhet ökar risken för förlossningsdepression i så hög grad, hoppas Jeffrey Meyer och hans team att den aktuella näringskombinationen kommer att ingå i framtida behandlingar för att förhindra förlossningsdepression. Men först måste nya försök göras för att se om effekten kan upprepas i större, randomiserade och kontrollerade studier.


Studien: Dowlati Y, Ravindran AV, Segal ZV, Stewart DE, Steiner M, Meyer JH. Selective dietary supplementation in early postpartum is associated with high resilience against depressed mood. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Mar 28;114(13):3509-3514.


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page