top of page
  • Helene Sandström

Färre sjukdagar med multivitamin-mineral

Äldre vuxna som tog ett dagligt multivitamin- och mineraltillskott med zink och större mängder C-vitamin i en 12-veckors studie drabbades av mildare och mer kortvariga sjukdomssymtom jämfört med en kontrollgrupp som fick placebo.


Resultaten kommer från Oregon State-universitetet i USA och har publicerats i tidskriften Nutrients.


Fyrtiotvå friska människor i åldern 55–75 deltog i studien. Syftet var att mäta olika effekter på immunförsvaret när man tar en multivitamin-mineral. Forskarna tittade också på halterna av zink och C- och D-vitamin i blodet under perioden när deltagarna tog tillskottet, eftersom de här mikronäringsämnena är särskilt viktiga för ett välfungerande immunförsvar.


”Studier om multivitamin-mineraler och immunrespons borde ha gjorts för länge sedan”

Flera immunmarkörer mättes, bland annat de vita blodkropparnas förmåga att döda elakartade inkräktare i kroppen, men den här funktionen förblev oförändrad hos personerna i gruppen som fick tillskottet, trots att deras nivåer av C-vitamin och zink i blodet steg.


Det intressanta var dock att sjukdomssymtomen som rapporterades av tillskottsgruppen inte var lika allvarliga och försvann snabbare än symtomen som placebogruppen upplevde.


Lika stor andel i båda grupperna rapporterade sjukdomssymtom, men antalet sjukdagar i gruppen som fick multivitamin-mineraltillskottet var i genomsnitt mindre än tre, jämfört med fler än sex sjukdagar i placebogruppen.


– Skillnaden är slående, säger studiens huvudförfattare Adrian Gombart, professor i biokemi och biofysik vid Oregon State-universitetet. Även om studien var begränsad till självrapporterade data om sjukdomssymtom och studien inte hade utformats specifikt för att besvara den här frågan, så tyder de observerade skillnaderna på att större studier borde göras som utgår från de här utfallen.


Faktum är att sådana studier borde ha gjorts för länge sedan, menar Adrian Gombart.


Vanligt med brist på mikronäringsämnen bland äldre

När vi blir äldre ökar risken för att vi får vitamin- och mineralbrister, och det i sin tur kan leda till ett försvagat immunförsvar. Forskning som gjorts i såväl Europa som USA och Kanada tyder på att mer än en tredjedel av äldre vuxna har brist på minst ett mikronäringsämne, och ofta mer än ett.


– Det bidrar sannolikt till sämre immunfunktion, som oftast kännetecknas av ökad inflammation, minskad funktion hos det medfödda immunförsvaret och sämre funktion hos T-cellerna, säger Adrian Gombart. Eftersom flera olika näringsämnen behövs för immunförsvarets funktioner, har äldre vuxna ofta nytta av multivitamin- och mineraltillskott. De är lättillgängliga, billiga och allmänt ansedda som säkra.


Tillskottet som användes i den här studien innehöll framför allt vitaminer och mineraler som generellt anses kunna hjälpa kroppens immunitet:


A-vitamin: 700 mikrogram

D-vitamin: 400 internationella enheter

E-vitamin: 45 milligram

B6-vitamin: 6,6 milligram

Folat: 400 mikrogram

B12-vitamin: 9,6 mikrogram

C-vitamin: 1 000 milligram

Järn: 5 milligram

Koppar: 0,9 milligram

Zink: 10 milligram

Selen: 110 mikrogram

– Intaget förknippades med betydligt högre halter i blodet av zink och C-vitamin, och med mindre allvarliga sjukdomssymtom som hade kortare varaktighet, säger Adrian Gombart. Det här resultatet ger stöd åt andra fynd som sträcker sig flera tiotalsår tillbaka.


– Våra resultat tyder på att det behövs fler och bättre utformade studier som utforskar de positiva effekterna som multivitamin- och mineraltillskott kan innebära för immunförsvaret hos äldre vuxna.

Källa:


Studien:

Fantacone ML, Lowry MB, Uesugi SL, Michels AJ, Choi J, Leonard SW, Gombart SK, Gombart JS, Bobe G, Gombart AF. The Effect of a Multivitamin and Mineral Supplement on Immune Function in Healthy Older Adults: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. Nutrients 2020, 12, 2447.

886 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page