top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

En kopp nitratrika grönsaker per dag minskar risken för hjärtkärlsjukdom


Ett dagligt intag av drygt två deciliter nitratrika grönsaker som rödbetor, kål och spenat sänker blodtrycket och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar.


Allt enligt en dansk långtidsstudie publicerad i European Journal of Epidemiology. Studieresultat visar också att hjärthälsan inte förbättras ytterligare om man äter mer än en kopp (2,37 deciliter/60 milligram) av nitratrika grönsaker per dag.

Sedan tidigare studier vet man att till exempel rödbetsjuice kan sänka blodtrycket. Däremot har man inte tillräckligt tydligt kunna visa om man har som vana att dagligen äta nitratrika grönsaker också minskar risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar - den vanligaste dödsorsaken.


Följdes under 23 år

Den danska studien (Danish Diet, Cancer, and Health Study) omfattade drygt 53.000 deltagare från Köpenhamn och Århus. Vid studiens start fick de fylla i en enkät om sina kostvanor under det senaste året.


De som tidigare haft hjärtkärlsjukdomar exkluderades. Under den 23 år långa uppföljningstiden inträffade drygt 14.000 hjärtkärlhändelser.


Forskarna fann att de som åt mest nitratrika grönsaker hade 2,5 mmHg lägre systoliskt blodtryck* och mellan 12 och 26 procent minskad risk att drabbas av hjärtsjukdom som krävde sjukhusinläggning. Det diastoliska* blodtrycket var också lägre vid studiens start. (*Det systoliska, det övre trycket, är blodtrycket vid hjärtats sammandragning. Det diastoliska, undertrycket, är när hjärtat vilar mellan varje härtsammandragning.)


Gynnar kärlelasticiteten

Intaget av nitratrika grönsaker gör att kväveoxid utsöndras i kärlens endotel* vilket bland annat bidrar till kärlens förmåga att vidga och dra ihop sig, behålla sin tonus.


Den bibehållna elasticiteten gör i sin tur det lättare för blodet att passera vilket gynnar blodtrycket. (*endotel är det lager av celler, endotelceller, som täcker blodkärlens insida. Ett välfungerande endotel är viktigt för hälsan. Förlust av funktionellt endotel är inblandat i en rad olika sjukdomstillstånd, bland att annat diabetes, ateroskleros (åderförkalkning/åderförfettning), högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar.)


Bra mot trånga kärl

Allra bäst effekt hade de nitratrika grönsakerna på perifer artärsjukdom, risken minskade med 26 procent. Perifer artärsjukdom är en underdiagnostiserad sjukdom som innebär en mycket hög hjärtkärlrisk.


Den karaktäriseras av att blodkärlen i benen blivit trängre på grund av ateroskleros. Kalk och fett har ansamlats i blodkärlens väggar vilket gör att kärlen blir stelare, att blodet får svårare att passera och att blodtrycket stiger.


Färre hjärtattacker

Risken för stroke, hjärtattack och hjärtsvikt minskade också, även när man tagit hänsyntill livsstilsfaktorer så kvarstod effekten. Forskarnas slutsats är: att varje dag äta en kopp råa nitratrika grönsaker, eller en halv kopp tillagade, kan betydligt bidra till att minska risken för hjärtsjukdom.


Andra gröna bladväxter som innehåller nitrat är till exempel ruccola, rädisor, sallad och broccoli.


463 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page