top of page
  • Helene Sandström

D-vitamintillskott kopplat till viktminskning hos överviktiga barn

En ny grekisk studie tyder på att dagliga D-vitamintillskott kan hjälpa barn med övervikt och fetma att gå ner i vikt.


Fetma bland barn och unga är ett stort globalt hälsoproblem som leder till dyra, allvarliga och funktionsnedsättande komplikationer, bland annat hjärtsjukdom och diabetes längre fram i livet.


Det är känt sedan tidigare att D-vitaminbrist har koppling till ökad ansamling av kroppsfett, men det har saknats information om hur D-vitamintillskott påverkar vikt och hälsa hos överviktiga barn och ungdomar.


För att få veta mer, rekryterade en grupp forskare vid den medicinska fakulteten på universitetet i Aten 232 överviktiga barn och ungdomar. Ungefär hälften av studiedeltagarna blev slumpmässigt utvalda till att ta D-kosttillskott i ett år medan övriga deltagare fungerade som kontrollgrupp. Gruppen som fick tillskott tog 50 000 IE D-vitamin i sex veckor och fortsatte sedan med en lägre underhållsdos. Deltagarnas värden för hjärt-kärlhälsa och skeletthälsa samt D-vitaminnivåer undersöktes vid starten och slutet av studien.


Mindre kroppsfett och bättre kolesterolvärden med D-vitamin

Resultaten från studien, som nyligen presenterades vid det europeiska samfundet för barnendokrinologis årliga konferens, visade att barnen som fick D-vitamintillskott hade betydligt lägre BMI-värde, lägre andel kroppsfett och bättre kolesterolvärden.


– De här resultaten tyder på att ett vanligt D-vitamintillskott kan minska risken för att överviktiga barn utvecklar allvarliga hälsoproblem som hjärtsjukdom och metabola komplikationer senare i livet, säger Evangelia Charmandari, docent i barn- och ungdomsendokrinologi vid universitetet i Aten, som ledde studien.


Forskargruppen planerar nu att undersöka effekterna av D-vitamintillskott på hälsan hos överviktiga barn och ungdomar som redan drabbats av sjukdomstillstånd som högt blodtryck, högt blodsocker och högt kolesterol. Charmandari varnar dock för att det inte finns några bevis när det gäller säkerheten och långtidseffekterna av D-vitamintillskott som ges till barn, särskilt om individen ifråga inte har D-vitaminbrist.


– Om ditt barn lider av övervikt eller fetma rekommenderar jag att du kontaktar din vårdcentral för att få råd och hjälp med att testa ditt barns D-vitaminhalt, säger hon.Studien: Giannios C, Nicolaides N, Farakla I, Papadopoulos G, Gennitsaridi S m fl. The effect of vitamin D supplementation on metabolic syndrome parameters in overweight and obese children and adolescents in Greece. ESPE Abstracts (2018) 89 P-P3-149.

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page