top of page
  • Helene Sandström

C-vitamin kan förkorta behovet av intensivvård

Uppdaterat: 27 aug. 2019

När C-vitamin gavs till intensivvårdspatienter minskade längden på deras vistelse på intensiven med i genomsnitt 8 procent. Det visar en ny metaanalys av 12 olika studier med totalt 1 766 patienter.


C-vitamin är ett ämne med en komplex biokemi och många olika uppgifter i kroppen. Det behövs exempelvis för produktionen av hormonerna noradrenalin och vasopressin som är viktiga för hjärt-kärlsystemet. C- vitamin påverkar också hundratals gener genom så kallade epigenetiska effekter.


I kontrollerade studier har man sett att C-vitamin kan blodtrycket, minska förekomsten av förmaksflimmer, förhindra sammandragning av bronkerna, minska smärta, sänka blodsockerhalten hos patienter med typ 2-diabetes och även minska längden på förkylningar om tillräckligt stora doser används.


Låg C-vitaminhalt hos sjukhuspatienter

Det är inte ovanligt att patienter på sjukhus har väldigt låga C-vitaminnivåer, ibland så låga att patienterna har symtom på skörbjugg. Kroppens omsättning av C-vitamin påverkas vid olika sorters stress, till exempel vid infektion, operationer, brännskador och trauma, och då kan vitaminbehovet öka drastiskt. Detta kan illustreras av att en frisk person kan behöva så lite som 10 milligram C-vitamin per dag för att undvika skörbjugg, medan svårt sjuka patienter kan behöva doser upp till 4 gram för att få en C-vitaminhalt i blodet som överstiger gränsen för skörbjugg.


Eftersom C-vitamin har visat sig vara effektivt vid så många olika sjukdomstillstånd – och eftersom låg C-vitaminhalt är så vanligt hos kritiskt sjuka patienter – ville forskarna Elizabeth Chalker vid universitetet i Sydney i Australien och Harri Hemilä vid Helsingfors universitet i Finland ta reda på om intag av C-vitamin påverkar hur länge intensivvårdspatienter behöver ligga på kvar, oavsett orsak till inläggningen.


De hittade 18 kontrollerade studier om C-vitamin och intensivvårdspatienter, och av dessa kunde 12 tolv stycken användas (där C-vitamin användes som enda särskiljande behandling). En systematisk genomgång genomfördes, och resultatet visade att C-vitamin i genomsnitt förkortade patienternas intensivvårdsbehov med 7,8 procent.


I sex av de studier som ingick i analysen fick patienterna i genomsnitt 2 gram oralt C-vitamin per dag. Det minskade behovet av intensivvård med i genomsnitt 8,6 procent. I tre försök där patienterna behövde mekanisk andningshjälp i över 24 timmar, förkortades behovet av andningshjälp med 18,2 procent när C-vitamin gavs.


Hitta rätt dos

Enligt Chalker och Hemilä är C-vitamin ett billigt näringsämne som är säkert att använda till intensivvårdspatienter, även om det behövs fler studier för att fastställa olika optimala behandlingsprotokoll.


”C-vitamin kostar bara några kronor per gram, medan en dag på en intensivvårdsavdelning kan kosta tusentals dollar. Därför är det berättigat med fortsatt forskning om C-vitaminets effekter även vid en minskning av vårdbehovet på så lite som 8 procent vid 2 gram C-vitamin per dag”, skriver forskarna i sin rapport.


Enligt tidigare analyser som Harri Hemilä gjort av förkylning och C-vitamin tycks det finnas en linjär dosrespons för C-vitamin som innebär att sjukdomens varaktighet minskar när upp till 6–8 gram ges per dag. Dosresponsen bör därför undersökas även för intensivvårdspatienter, menar Chalker och Hemilä. Det är mycket möjligt att behovet av intensivvård skulle ha kunnat minskas ytterligare om högre doser än 1–3 gram hade använts.


Källa:

University of Helsinki. Vitamin C Can Shorten the Length of Stay in the ICU. Pressmeddelande 2019-03-28.


Studien:

Hemilä, H och Chalker E. Vitamin C Can Shorten the Length of Stay in the ICU: A Meta-Analysis. Nutrients 2019, 11(4), 708.

1 057 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page