top of page
  • Helene Sandström

B-vitaminer och omega-3 ger skydd mot luftföroreningar

B-vitaminer och omega-3-fettsyror tycks kunna stoppa skador som luftföroreningar orsakar i kroppen, enligt två nya studier.


Luftföroreningar är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Dålig luftkvalitet har kopplats till en lång rad sjukdomar, bland annat i lungorna, hjärnan, hjärt-kärlsystemet och njurarna. Eftersom det råder brist på bra förebyggande åtgärder på individnivå startade en grupp forskare från Columbia University och Harvard University en unik pilotstudie för att se om B-vitaminer skulle kunna skydda mot luftföroreningar. Resultaten visade dels att luftföroreningar har epigenetiska effekter – att de påverkar hur våra gener beter sig, dels att B-vitaminer verkar vara effektivt som förebyggande behandling.


Deltagarna i studien var friska icke-rökare i åldern 18 till 60 år som varken åt läkemedel eller kosttillskott. Under studiens fyra veckor fick en grupp ta ett dagligt tillskott av 2,5 mg folsyra, 50 mg B6 och 1 mg B12 medan en andra grupp fick placebo. Blodprover togs före och efter behandlingen, och när de jämfördes var det tydligt att B-vitaminhalten hade stigit hos försökspersonerna som fick tillskott, men inte i placebogruppen.


Luftföroreningar stör cellernas energiproduktion och orsakar cancer Deltagarna exponerades sedan för förorenad luft från en starkt trafikerad väg i Toronto, Kanada, där över tusen fordon passerar varje timme. Luftföroreningarna innehöll mycket små partiklar som går under beteckningen PM2.5 på grund av att deras diameter är mindre än 2,5 mikrometer – ungefär 1/30 av ett hårstrås bredd.


De här partiklarna är särskilt skadliga eftersom de kan ta sig igenom lungornas slemhinnebarriär och gå vidare till andra organ i kroppen. Enligt forskning från Hongkong ökar risken för alla typer av cancer med 22 procent för varje 10 mikrogram skadliga partiklar per kubikmeter (mg/m³). Bland kvinnor ökar risken för bröstcancer med så mycket som 80 procent under samma förhållanden.

En av forskarna som genomförde B-vitaminstudien är läkaren Andrea Baccarelli, professor i miljö- och hälsovetenskap vid Columbia University. Han har tidigare visat att miljögifternas epigenetiska effekter sannolikt uppstår på grund av att det skapas oxidativ stress i cellerna. Skadorna från den oxidativa stressen påverkar särskilt mitokondrierna, de små ”kraftverken” som producerar energi i cellerna, och deras dna är därför extra känsligt för miljögifter.

– Skadade mitokondrier orsakar oxidation inuti cellen och skapar epigenetiska förändringar som bland annat kan leda till cancer, konstaterar Andrea Baccarelli.


B-vitaminer stoppar cellskador Vad den nya studien visade är att de giftiga luftpartiklarna har en negativ effekt på en process i generna som kallas metylering. Metylering är en viktig funktion som pågår hela tiden i kroppen, bland annat i arvsmassan där den påverkar vilka gener som aktiveras. Kroppen behöver tillräckligt med B-vitaminer för att den här processen ska fungera.

Hos deltagarna som fick B-vitaminer förhindrades de negativa förändringarna. Forskarna fann att B-vitaminerna minskade PM2.5-effekten med 28–76 procent på tio olika genplatser. Dessutom minskade den negativa effekten på mitokondriernas dna i samma utsträckning.

– Det motsvarar en nästan fullständig utjämning av luftföroreningarnas effekt på epigenomet, säger Jia Zhong som ledde studien till BBC.


Omega-3 skyddar mot inflammation Forskning på både möss och människor har dessutom visat att omega-3-fettsyror tycks minska inflammation och de oxidativa skadorna som luftföroreningar orsakar på kroppens celler. Enligt en ny studie på möss som genomfördes vid Harvard Medical School kan omega-3 minska skadorna med 30–50 procent.


Läkaren Jing Kang som ledde den nya studien säger till brittiska tidningen The Guardian att han definitivt skulle rekommendera omega-3 för att förebygga besvär av luftföroreningar.


– Det är välkänt att omega-3-fettsyror har många andra positiva fördelar för hälsan, och det viktigaste är att de inte fungerar som ett läkemedel, utan som näring. Vi känner oss mycket säkra på att omega-3 kan ha stora hälsofördelar.


En stor amerikansk studie som ska undersöka omega-3-fettsyrornas skyddande effekt mot luftföroreningar hos människor är nu i startgroparna.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page