top of page
  • Helene Sandström

Antioxidanter förbättrade kärlhälsan hos patienter med obotlig hjärtsvikt

En liten amerikansk studie tyder på att en mix av tre vanliga antioxidanter har potential att förbättra hjärt-kärlhälsan hos patienter med en vanlig form av hjärtsvikt som det inte finns någon evidensbaserad behandling för.


C-vitamin, E-vitamin och alfaliponsyra är tre vanliga antioxidanter som i en liten dubbelblind studie visade sig minska flera skadliga effekter av en vanlig form av hjärtsvikt, HFpEF, som saknar evidensbaserad behandling.


HFpEF står för heart failure with preserved ejection fraction – hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion. Det är ett kroniskt tillstånd som förr kallades diastolisk hjärtsvikt och som innebär att hjärtat inte fylls med blod som det ska. Det är den vanligaste formen av hjärtsvikt bland äldre, särskilt kvinnor. I dag finns det ingen bevisad behandling, och därför försöker man behandla de olika symtom som åtföljer sjukdomen, bland annat inflammation och hög oxidativ stress som kan försämra hjärt-kärlfunktionen.


I en liten dubbelblind studie fick 16 äldre patienter med HFpEF ta antingen placebo eller en antioxidantblandning som bestod av 600 mg alfaliponsyra, 1 000 mg C-vitamin och 600 IE E-vitamin. Studien hade en så kallad crossover-design, vilket betyder att alla deltagarna fick båda behandlingarna – först placebo och sedan antioxidanter eller tvärtom – så att de fungerade som sina egna kontroller.


Forskargruppen mätte olika markörer för hjärt-kärlfunktion, inflammation och oxidativ stress. Resultaten visade att behandlingen ökade funktionen i de stora blodkärlen och minskade förekomsten av inflammation. Däremot såg man ingen förändring i funktionen hos de små blodkärlen eller i förekomsten av oxidativ stress. Ett ytterligare positivt resultat var att kroppen kunde utnyttja molekylen kväveoxid bättre, som behövs för att blodkärlen ska kunna vidga sig.


Forskarna skriver att de här resultaten ger ”ny kunskap om mekanismerna som reglerar nedsatt kärlfunktion” hos HFpEF-patienter och menar att antioxidanter kan vara ett enkelt och lättillgängligt alternativ för att förbättra kärlhälsan hos den här typen av patienter.

Källa:


Studien:

Ratchford SM, Clifton HL, Gifford J, LaSalle DT, Thurston TS m fl. Impact of Acute Antioxidant Administration on Inflammation and Vascular Function in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. The FASEB Journal, April 2019.484 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 bình luận


Kaisa
14 thg 8, 2019

Mycket intressant forskning! Myomet är alltså viktigare än genetiken för hälsa och kosthållning.

Thích
bottom of page