Vi vill skapa förutsättningar för en god folkhälsa

Nordic Nutrition Council skapar förutsättningar för en god folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition till politiker, media, forskare, hälsovårdspersonal och allmänhet.

Läs vår agenda

Följ oss på Twitter:
Följ oss på Facebook: @nordicnutritioncouncil

Senaste nytt och aktuellt

11 december 2018

Forskare bekräftar samband mellan D-vitaminbrist hos nyfödda och schizofreni

Nyfödda med D-vitaminbrist har ökad risk att utveckla schizofreni senare i livet, rapporterar forskare vid universiteten i Aarhus och Queensland. Upptäckten visar att omkring 8 procent av alla schizofrenifall i Danmark kan ha samband med D-vitaminbrist hos nyfödda. Studien fann att nyfödda med D-vitaminbrist har 44 procent större risk att få diagnosen schizofreni som vuxna […]

29 november 2018

Näringstillskott som förbättrar spermiekvaliteten

Tillskott av vissa näringsämnen kan förbättra spermiekvaliteten och fertiliteten hos män. Det är slutsatsen från en ny forskningsöversikt av 28 kliniska studier med 2 900 deltagare. Infertilitet påverkar 15 procent av världens befolkning och klassas därmed som ett globalt hälsoproblem av Världshälsoorganisationen. På senare år har studier av spermiekvalitet visat på en så stor försämring att […]

26 november 2018

Livsmedelsverkets instruktioner strider mot svensk lag och EU-rätten

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 13:e november 2018 fastställdes att de svenska kommuner som utfärdat saluförbud för kosttillskott har handlat i strid med gällande svensk lag och EU-rätten. År 2015 gav Livsmedelsverket ut en handbok till Sveriges kommuner med instruktioner om hur kontrollen av bland annat kosttillskott ska ske. I handboken skriver […]

Bli medlem i NNC

Ditt medlemskap hos oss ger dig många förmåner. Ansök om medlemsskap direkt.

Nutritionsguiden

I Nutritionsguiden hittar du ingående och intressant information om vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror och alla andra för kroppen viktiga näringsämnen.

Nyheter

Ta del av nya artiklar och aktuell forskning inom nutrition och hälsa.

Nordic Nutrition Council Nyhetsbrev

Få uppdaterad information via e-post om vad som händer i föreningen.