28 april, 2017

Kostråd måste få individanpassas

 Livsmedelsverkets råd om vilken kost som är hälsosam är till viss del föråldrade. Ändå håller myndigheten fast vid råden.  Är det av prestigeskäl, eller ligger det ekonomiska intressen bakom? Vid sjukdom kan det finnas behov av att få andra kostråd. Vem ska utfärda de riktlinjer som vårdpersonal ska följa när det gäller kostråd till friska […]

25 november, 2016

Behöver vi kosttillskott?

Är kosttillskott verkligen nödvändigt? Nej, säger experterna i media – nu senast ”doktor Mikael” i TV4:s Nyhetsmorgon. Diskussionen kring kosttillskott saknar dock flera viktiga punkter. Vi belyser dem här. Läkaren Mikael Sandström som besvarar frågor om sjukdomar och hälsa i TV4:s Nyhetsmorgon och även i Läkarpodden på nätet hävdar bestämt att inga kosttillskott behövs om […]

1 november, 2016

Bristande kontrollsystem för kosttillskott i Sverige

Avsaknaden av ett tydligt regelverk för försäljning av kosttillskott i Sverige skapar förvirring och ett osäkert rättsläge. Alla kosttillskott på den svenska marknaden räknas som livsmedel och omfattas av livsmedelslagstiftningen. Den som tillverkar, importerar eller inför och säljer kosttillskott i Sverige ska registrera sig hos kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten sker. Kontrollmyndigheten utgörs av […]

23 oktober, 2016

SVT:s Plus vilseleder tittarna om B6-vitamin

SVT:s konsumentprogram Plus påstår felaktigt att kosttillskott som innehåller B6-vitamin i doser som överstiger EFSA:s rekommenderade gränsvärde är olagliga. En dom i Falu förvaltningsrätt fastställde nyligen att kosttillskott som innehåller doser i den storlek som programmet hänvisar till är säkra, och att det inte finns någon svensk lag som styr halten av vitaminer eller mineraler […]