top of page
  • Helene Sandström

Risk för bly i malet viltkött

Enligt en kartläggning som Livsmedelsverket gjort av malet svenskt viltkött, innehåller 15 procent av proverna för höga blyhalter. Orsaken är att många jägare fortfarande använder blykulor.

Vilt som skjutits med blykulammunition kan innehålla stora mängder bly i området runt sårkanalen. För att konsumenterna inte ska få i sig tungmetallen måste köttet skottrensas på rätt sätt.


Inte acceptabelt

Det är företagens ansvar att se till att det kött de säljer inte innehåller oönskade ämnen, och många vilthanteringsanläggningar

lyckas bra med det. Livsmedelsverket har gjort en kontroll för att se om malet viltkött från svenska vilthanteringsanläggningarna ändå innehåller rester av ammunitionsbly. Resultatet var inte tillfredsställande.


Resultatet är inte acceptabelt och pekar på hur viktigt det är att undvika att ammunitionsbly hamnar i viltkropparna redan från början. Vid jakt bör jägare därför i första hand använda blyfri ammunition, säger Arja Helena Kautto, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.


Gränsvärde saknas för viltkött

Totalt samlades 100 prover från malet kött in, 50 från vildsvin och 50 från älg. Av dessa prover innehöll 36 procent bly som troligen kommer från ammunition. I många fall var halterna låga, men 15 procent av proverna låg över gränsvärdet. Det saknas gränsvärde för hur mycket bly som får finnas i viltkött. För att utvärdera resultaten användes istället gränsvärdet för bly i nötkött.


Livsmedelsverket har kontaktat företagen som hade för höga halter för att de ska se över sina rutiner, och kommer att fortsätta att analysera bly i viltkött.


Ställ krav på blyfri ammunition

Den som köper vilt direkt från jägare kan ställa krav på att det är skjutet med blyfri ammunition. Även vilthanteringsanläggningar och detaljhandeln kan ställa krav på blyfri ammunition. Den som ändå använder blyammunition vid jakt på djur som ska bli mat måste följa råden om skottrensning mycket noggrant.


Hälsorisker

Det finns hälsorisker med att få i sig bly. Framför allt för foster och barn, men även vuxna som äter mycket viltkött under längre tid kan få i sig skadliga mängder bly. Att äta viltkött med blyfragment någon enstaka gång innebär sannolikt ingen ökad risk.


Viltkött går bra att äta om köttet har skottrensats på rätt sätt. Om man inte vet om köttet är skottrensat på rätt sätt bör dessa råd följas:

  • Gravida och kvinnor som planerar att bli gravida inom tre månader: Undvik att äta färs och grytbitar från sådant viltkött. Det beror på att köttet ofta kan komma från områden nära sårkanalen.

  • Barn under sju år: Undvik att äta färs och grytbitar från sådant viltkött.

  • Övriga: Ät färs och grytbitar från sådant viltkött endast någon enstaka gång per år.


Källa:


100 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page