top of page

Search Results

142 objekt hittat för "D-vitamin"

 • D-vitamin kan förbättra fertiliteten

  Hur ofta beror det på för låga nivåer av D-vitamin? Omsättning av D-vitamin under graviditet Under den första trimestern ökar nivåerna av D-vitamin 2 gånger Framtiden för D-vitamin vid graviditet Att D-vitamin spelar en viktig roll vid fertilitet är tydligt, Vitamin D and miscarriage: a systematic review and meta-analysis. Läs mer om D-vitamin i NNC:s nutritionsguide. Läs fler av NNC:s artiklar om D-vitamin.

 • Riskgrupper behöver D-vitamin nu!

  NNC har skickat ut ett brev om D-vitamin till Sveriges regering, riksdagens ledamöter och politiska partier Nutrition Council erbjuda samhället sin support i samband med att brist på det viktiga näringsämnet D-vitamin Vi visar på resultat från de hundratals studier som publicerats om D-vitaminets roll för immunförsvaret flera länder har en övervägande andel av de människor som blivit svårt sjuka i covid-19 haft brist på D-vitamin

 • ”Onödigt och omotiverat med så låga maxgränser för D-vitamin och jod”

  att det är mycket personligt hur mycket D-vitamin huden producerar och hur kroppen svarar på D-vitamin Det finns ingen risk för överdosering av D-vitamin om man kombinerar det med vitamin K2 och magnesium Den funktionen står vitamin K2 och magnesium för, tillsammans med D-vitamin. K2 och magnesium med D-vitamin. Jod och D-vitamin finns med i den skrivelsen.

 • D-vitamin och zink lindrar och skyddar mot covid-19

  Tillräckliga nivåer av näringsämnena D-vitamin och zink minskar risken att insjukna i covid-19 med 63 Om man ändå drabbas av covid-19 skyddar goda halter av D-vitamin och zink mot svårare komplikationer. Drygt hälften av studierna handlade och sambandet mellan D-vitamin och covid-19 och hur vitaminet påverkade Att ha god balans på D-vitamin och zink utmärkte sig speciellt och minskade risken att få covid-19 med Läs mer om D-vitamin här Läs mer om zink här

 • Extra D-vitamin bromsade ökningen av diabetes typ-1 bland finska barn

  D-vitamin har en unik roll för att balansera vårt immunförsvar. Hur mycket D-vitamin krävs då för att uppnå dessa nivåer? Båda celltyperna är mycket känsliga för nivåer av D-vitamin. The Big Vitamin D Mistake. Mer om D-vitamin på NNC:s hemsida Artiklar om D-vitamin på NNC:s hemsida

 • Svensk cancerstudie: Höga doser av D-vitamin minskar smärtmedicinering och trötthet

  halt (läs mer om D-vitamin här). Däremot var patienterna som fått D-vitamin mindre drabbade av cancerrelaterad trötthet (fatigue). Detta är första gången man visar att vitamin D-behandling till palliativa cancerpatienter kan ha en effekt De delades in i två grupper – placebogruppen fick olivolja och den andra 4000 IE D-vitamin per dag, en Tidigare studier har visat att låga nivåer vitamin D i blodet kan ha ett samband med smärta, infektionskänslighet

 • Myom krympte av D-vitamin och grönt te-extrakt

  En kombination av grönt te-extrakt och D-vitamin kan vara verksam mot myom, enligt en ny pilotstudie. av D-vitamin har förbättrat tillståndet. Myom har visat sig innehålla färre receptorer för D-vitamin än omgivande frisk vävnad, och D-vitamin De delades upp i två lika stora grupper där den ena fick 2 000 IE D-vitamin, 300 mg EGCG och 10 mg B6 Vitamin D plus epigallocatechin gallate: a novel promising approach for uterine myomas.

 • Klinisk studie ger stöd för D-vitamin mot covid-19

  En studie av D-vitamin till covid-19-patienter gav häpnadsväckande resultat: Vitaminet minskade behovet Bland de 50 patienter som fick D-vitamin var det bara en som behövde intensivvård (2 %), och ingen i inte heller om de hade brist på D-vitamin när de skrevs in på sjukhuset. av coronaviruset. – D-vitamin är viktigt för immunförsvarets funktioner, och tillskott av D-vitamin Association of Vitamin D Status and Other Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results.

 • Ärftligt håravfall hos yngre män kopplas till för lite D-vitamin

  publicerats i tidskriften International Journal of Dermatology har unga män som tappar håret oftare brist på D-vitamin Resultaten visade att D-vitaminvärdena var klart lägre hos männen med androgene-tisk alopeci jämfört Hela 86 procent av männen med håravfall hade brist på D-vitamin (en halt som understeg 30 nmol/l) jämfört En anledning kan vara att D-vitamin behövs för att stamcellerna i huden ska bilda nya hårsäckar. ”Så Study of serum vitamin D levels in men with premature androgenetic alopecia.

 • Fler än 100 forskare och läkare manar till ökad användning av D-vitamin mot covid-19

  Låga nivåer av D-vitamin (kalcifediol eller 25-hydroxyvitamin-D) ökar markant risken för att insjukna att rekommendera tillskott av D-vitamin. /vitamindforall.org att D-vitamin är mycket säkrare än kortikosteroider, till exempel dexametason, som D-vitamin som kosttillskott i relevant dagsdos kostar 1–2 kr. och hälsa på nordicnutritioncouncil.com Läs mer om D-vitamin i Nutritionsguiden.

 • Ny dom stoppar försäljningsförbud av D-vitamin

  Ännu ett felaktigt saluförbud av vitaminer har stoppats, nu i Högsta förvaltningsdomstolen. beslutade Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att företaget Greatlife AB inte längre fick sälja en av sina D-vitaminprodukter fick sälja den här produkten med hänvisning till att dosen var för hög, medan andra företag fick sälja D-vitaminer Tidigare har saluförbud för kosttillskott med B6-vitamin över 25 mg upphävts i tre kommuner (Gävle, Falun

 • Effekter av D-vitamin och fiskolja på risken för hjärtinfarkt och cancer

  En ny stor klinisk studie besvarar frågor om vilka effekter tillskott av D-vitamin och omega-3 har på som hittills gjorts för att ta reda på vilka effekter D-vitamin och omega-3 har på friska människor Forskargruppen undersökte också effekten av D-vitamin på förekomsten av cancer. Av dem hade 793 tagit D-vitamin medan 824 hade tagit placebo, alltså en icke-signifikant skillnad. Man fann däremot inga skillnader beträffande D-vitamin och hjärtkärlsjukdom.

bottom of page