top of page
  • Nordic Nutrition Council

Vi söker information om kosttillskott på nätet i brist på information från sjukvård och apotek

Tre i säljtopp för kosttillskott inom EU är D-vitamin, C-vitamin och magnesium.

Svenskarna skiljer sig från övriga EU-medborgare genom att vi oftare söker information om kosttillskott på nätet och mer sällan får den informationen av läkare, sjuksköterskor och farmaceuter.


C-vitamin (som finns i citrusfrukter) och D-vitamin (som vi får från solen) är de vitaminer som vi oftast köper i form av kosttillskott. Foto: Marina Grynykha / Unsplash


Det är den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe som låtit marknadsundersökarna IPSOS ta reda på EU-medborgarnas inställning till samt användning av kosttillskott.


13.200 konsumenter från 14 EU-länder, varav 1.000 svenskar, besvarade frågorna. En klar majoritet, 88 procent, av de tillfrågade har någon gång använt kosttillskott. 93 procent av dessa har använt kosttillskott det senaste året.


De vanligaste kosttillskotten i Europa under det senaste året har varit:

  1. D-vitamin (46%)

  2. C-vitamin (36%)

  3. magnesium (33%)

  4. multivitamin (29%)

  5. omega 3 / fiskolja (19%).

Köper oftast via apotek

I alla länderna, förutom i Nederländerna, är apoteken den största inköpskällan. I Sverige är e-handeln något större än genomsnittet i EU.

Undersökningen visar tydligt att en överväldigande majoritet av konsumenterna läser och förstår produkternas etiketter. 85 procent av dem som någon gång använt ett kosttillskott följer förpackningens instruktioner.

Foto: Pixabay

Sverige utmärker sig gentemot övriga EU-länder genom att sökningar på internet är den vanligaste informationskällan för att få information om kosttillskott. I alla andra länder (förutom Slovenien) är läkare, sjuksköterskor och farmaceuter den primära informationskällan. Ingen annanstans i Europa får så få personer sin information från apoteken som i Sverige.


Räknar man ihop andelen konsumenter som får sin information av sjukvården och apoteken så är andelen konsumenter som får sin information från dessa källor 71 procent: (40% från sjukvården och 31% från apoteken) i de undersökta EU-länderna.

Våra apotek informerar minst

I Sverige är motsvarande siffra endast 40% (29% från sjukvården och 11% från apoteken). Detta förklarar varför svenskarna söker mer information från internet än andra konsumenter i Europa. Läkare och farmaceuter i Sverige ger inte denna information i samma utsträckning som deras europeiska kollegor.

Apoteken i övriga EU är bättre på att informera

om kosttillskott än de svenska. Foto: Unsplash

Läs hela undersökningen här.


Undersökningen genomfördes mellan den 17 mars och 1 april i 14 medlemsländer: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Urvalet bestod av 1 000 personer över 18 år från varje land förutom Cypern där urvalet var 200 personer.


Källa: Svensk Egenvård

237 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page