top of page
  • Helene Sandström

Vi skulle kunna prestera bättre med kosttillskott, skriver läkare

Sjukvårdspersonal utsätts för stora belastningar varje dag och skulle kunna dra nytta av vissa kosttillskott som visat sig höja prestationsförmågan hos idrottare och militärer, skriver en grupp brittiska läkare i en översiktsartikel.


Enligt forskningsteamet med Peter Brennan, professor i kirurgi vid universitetet i Portsmouth, i spetsen har mycket lite publicerats om användningen av kosttillskott bland sjukvårdspersonal med fysiskt och psykiskt utmanande arbetsuppgifter.


Brennan och kollegor skriver att ”kosttillskott förbättrat prestandan hos idrottare, militärer och piloter” och att en optimering av näringsinnehållet i kosten ”anses vara avgörande för att säkerställa bästa möjliga prestanda hos personer som utsätts för mer press och stress än de flesta”.


Teamet menar att den belastning som vårdyrket många gånger innebär, med långa dagar och stora krav på fysisk och psykisk uthållighet, kan jämföras med andra yrken där kosttillskott har studerats och visat sig ge positiva effekter.


”Studier om näring och kosttillskott till idrottare och militär personal har tydligt visat att flera ämnen förbättrar kognition, psykiskt välbefinnande och fysisk prestation”, skriver de i artikeln som publicerats i British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ”Utifrån de här bevisen och den stora belastning som vårdpersonal utsätts för, plus behovet av koncentration och uthållighet, skulle vissa kosttillskott kunna vara till nytta.”


Bevisade fördelar

Ett ämne som visat sig ha positiva effekter för hjärnans funktioner och psykiskt välbefinnande är omega-3-fettsyran DHA. Den har därför rekommenderats till amerikansk militärpersonal för bättre mental hälsa och koncentrationsförmåga.


”Studier har visat att låg halt av DHA i serum är en stark förutsägande faktor för framtida självmordsrisk, eftersom den korrelerar med ökad risk för depression”, skriver forskarteamet och tillägger att andra rapporter visat att upp till 20 procent av alla läkare haft psykiska problem under sin karriär, och att både kvinnliga och manliga läkare har högre risk för självmord än den allmänna befolkningen.


De menar också att B3-vitamin (niacin) kan ge fördelar mot joniserande strålning, som ofta förekommer inom vården, men också vid flygning på hög höjd, och att tillskott av B-vitaminer har använts för att skydda piloter mot långtidseffekter av den här typen av strålning.


Dessutom finns det bevis för att C-vitamin kan minska symtom på utmattning, vilket är något som kirurger och annan sjukvårdspersonal utsätts för, enligt Brennan och kollegor. C-vitamin har också uppvisat positiv inverkan på humöret och ”kan förstärka effekterna av antidepressiva medel, förbättra prestationsförmågan hos studenter (möjligen genom en ångestminskande effekt)” och ”öka graden av fysisk aktivitet, speciellt bland unga män”.

De avslutar med att konstatera att ”låga koncentrationer av vitaminer och fettsyror kan skada vår fysiska och psykiska hälsa”. ”[V]i bör se till att vi optimerar vår kost, inte bara för vår egen hälsas skull utan också för att vi ska kunna ta bättre hand om våra patienter.”


Studien: Parry DA, Oeppen RS, Amin M, Brennan PA. Can dietary supplements improve a clinician’s well-being and health? Br J Oral Maxillofac Surg. 2018 Feb;56(2):85-89.

38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page