top of page
  • Helene Sandström

Varningstexter kan minska läskdrickandet bland ungdomar

Barn och unga skulle minska sin konsumtion av läsk och söta drycker med mer än 15 procent om förpackningen innehöll en varningstext om att innehållet kan vara skadligt för hälsan. Det visar en ny amerikansk studie som genomförts av forskare vid Center for Health Incentives and Behavioral Economics vid universitetet i Pennsylvania.


I en onlineundersökning fick över 2 000 ungdomar i åldern 12–18 år med olika samhällsbakgrund delta i ett simulerat inköpsexperiment. De delades in i sex olika grupper varav en inte såg någon varningstext alls på dryckerna de skulle köpa. En andra grupp såg en etikett som visade antalet kalorier medan övriga fyra grupper såg olika varningsetiketter om de söta dryckernas negativa effekter på hälsan.


Deltagarna som såg en varningstext valde en söt dryck i lägre utsträckning (65 %, 63 % och 61 %) än de som inte såg någon varningstext (77 %).


– En genomsnittlig tonåring i USA dricker åtminstone en sockerhaltig dryck varje dag, vilket kan ge mer än hälften av det rekommenderade dagliga sockerintaget, säger Christina Roberto som är huvudförfattare till studien och biträdande professor i medicinsk etik och hälsopolitik vid universitetet i Pennsylvania. Sockerkonsumtionen i USA har nått en häpnadsväckande nivå och bidrar i hög grad till fetma, typ 2-diabetes och andra farliga och kostsamma hälsoproblem.


Studien visar att varningstexter kan påverka tonåringars dryckesvanor och belyser samtidigt att sådan information kan vara en bra hjälp till bättre inköpsval.


Källa: http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2016/09/roberto/

Studien: VanEpps EM, Roberto CA. The influence of sugar-sweetened beverage warnings: a randomized trial of adolescents’ choices and beliefs [published online September 8, 2016]. Am J Preven Med.

Bild: Benjamin Boren, Wikimedia Commons

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page