top of page
  • Helene Sandström

Tre månaders sockerrik kost ökade risken för hjärt-kärlsjukdom hos friska män

En studie från universitetet i Surrey i England visar att bara tre månader på en sockerrik kost ändrar kroppens fettomsättning, så att risken för fettlever och hjärt-kärlsjukdom ökar även hos helt friska människor.


Forskarna följde två grupper med män som antingen hade hög eller låg nivå av lagrat fett i levern. Studien var korsad, vilket innebär att alla deltagare i båda grupperna först fick äta en kost med antingen mycket eller lite socker, och sedan den andra typen av kost. Syftet var att ta reda på om mängden fett i levern påverkar sockrets effekter på hjärt-kärlhälsan.

Kosten med lite socker innehöll 140 kalorier tillsatt socker per dag, vilket ungefär motsvarar det rekommenderade dagsintaget. Den sockerrika kosten innehöll 650 kalorier eller omkring 160 gram tillsatt socker, motsvarande ungefär 1,5 liter Coca-Cola eller 250 gram smågodis.

Efter 12 veckor på den sockerrika kosten fick männen med högre andel fett i levern (ett tillstånd som kallas icke-alkoholrelaterad fettlever) förändringar i sin fettmetabolism som förknippas med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och stroke. Fettmetabolismen är den biokemiska process där fetter transporteras och bryts ner i blodet, och sedan tas upp och används av kroppens celler.


Resultaten avslöjade att andelen leverfett ökade även hos gruppen friska män med låga värden när de åt den sockerrika kosten. Deras värden steg så mycket att de liknade dem hos männen med fettlever.


– Våra resultat ger nya bevis för att intag av stora mängder socker kan förändra fettomsättningen på sätt som kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom, säger  Bruce Griffin som är professor i nutritionell metabolism vid universitetet i Surrey


– Även om de flesta vuxna inte konsumerar så mycket socker som i den här studien, finns det barn och tonåringar som kommer upp i sådana nivåer genom ett överintag av läsk och godis. Vi har anledning att oroa oss för den yngre befolkningens framtida hälsa, särskilt med tanke på den alarmerande höga förekomsten av icke-alkoholrelaterad fettlever hos barn och tonåringar i dag, och den exponentiella ökningen av dödlig leversjukdom hos vuxna.


Källa: University of Surrey. Healthy people are at risk of developing heart disease. Pressmeddelande 2017-10-05.

Studien: Umpleby AM, Shojaee-Moradie F, Fielding B, Li X, Marino A m.fl. Impact of liver fat on the differential partitioning of hepatic triacylglycerol into VLDL subclasses on high and low sugar diets. Clin Sci (Lond). 2017 Sep 18.

32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page