top of page
  • Helene Sandström

Teanin – naturligt avstressande

Aminosyran teanin som finns naturligt i tebuskens blad minskar stressen och förbättrar sömnen. Djurstudier visar även att signalämnena serotonin och dopamin ökar i hjärnan och att kognitiva funktioner som minnes- och inlärningsförmåga förbättras.


En ny klinisk randomiserad och dubbelblind studie som publicerats i tidskriften Nutritionger ytterligare bevis för teaninets gynnsamma effekter.

34 friska vuxna i åldern 18 till 40 år fick antingen en dryck som innehöll 200 mg l-teanin eller placebo. Knappt en timme efter intaget var den lugnande effekten tydlig. De som fick teanindrycken upplevde mindre stress när de skulle utföra en aktivitet som innefattade flera olika uppgifter jämfört med placebogruppen. Den subjektiva upplevelsen bekräftades genom salivprover av stresshormonet kortisol som visade på betydligt lägre kortisolhalt efter intag av teanin.

Teaninets lugnande effekt tycks bero på att det skapar alfavågor i hjärnan – samma vågor som uppstår vid djup avslappning och meditation. Teanin minskar samtidigt produktionen av betavågor som förknippas med nervositet, oro och hyperaktivitet.

För att testa hjärnans respons på teaninet delades försökspersonerna upp i två grupper där den ena bestod av personer med mer tendens till oro/ångest och den andra av personer med mindre tendens till oro/ångest. Intressant nog ökade alfavågorna mer hos den första gruppen med ”oroliga” deltagare.

Forskarnas slutsats är att studien ger ytterligare stöd för teaninets avstressande effekt.

Några biverkningar av teanin har inte påvisats, förutom en viss dåsig känsla vid för hög dos. Startdosen brukar rekommenderas kring 50–100 mg. I Japan där teanin använts länge har ingen maxdos angetts. Det japanska hälsorådet godkänner bruk av teanin i alla typer av livsmedel utom barnmat.

100 mg teanin motsvarar ungefär innehållet i tio koppar grönt te. Att dricka så mycket te rekommenderas emellertid inte eftersom det också innehåller koffein och mindre mängder fluor.


43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page