top of page
  • Skribentens bildKatarina Mattsson

Svensk cancerstudie: Höga doser av D-vitamin minskar smärtmedicinering och trötthet

En svensk studie visar att svårt sjuka cancerpatienter blir mindre trötta och behöver mindre smärtlindring om de får D-vitamintillskott.


Studien är gjord av forskare vid Karolinska institutet och publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Cancers.


Den svenska studien är randomiserad, placebokontrollerad samt dubbelblind och genomfördes på tre hembaserade palliativa vårdinrättningar i Sverige.

Det är vanligt med D-vitaminbrist hos cancerpatienter i palliativ fas. Alla 244 studiedeltagarna hade det. Här definierad som under 50 (S-25 OH-D) per nmol/L. 75 nmol/L i blodet brukar räknas som tillräcklig halt (läs mer om D-vitamin här).


En tidigare mindre, icke randomiserad eller placebokontrollerad, studie pekade på att D-vitamintillskott skulle minska behovet av smärtstillande opioder och antibiotika på grund av infektioner samt förbättra livskvaliteten.

Mindre smärta och trötthet

Den här studien besannade att de patienter som fick D-vitamintillskott ökade sina opioddoser i betydligt långsammare takt än de som fick placebo. Skillnaden var signifikant. Smärtan mättes i hur stora opioddoser deltagarna behövde vid studiens start, efter fyra veckor, åtta och efter tolv då studien avslutades.


Men ingen signifikant skillnad fanns när det gällde minskat antiobiotikabehov och självskattad livskvalitet. Däremot var patienterna som fått D-vitamin mindre drabbade av cancerrelaterad trötthet (fatigue).

Första gången man visat detta

- Effekterna var ganska små men statistiskt signifikanta. Detta är första gången man visar att vitamin D-behandling till palliativa cancerpatienter kan ha en effekt på både opioid-känslig smärta och fatigue, säger studiens försteförfattare Maria Helde Frankling, vid tiden för studiens genomförande överläkare vid ASIH och postdoc vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet.


Studiedeltagarna fick palliativ vård (vård i livets slutskede) och var inskrivna i ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Stockholm under åren 2017-2020.


De delades in i två grupper – placebogruppen fick olivolja och den andra 4000 IE D-vitamin per dag, en relativt hög dos som motsvarar 100 mikrogram per dag. Den rekommenderade dagsdosen för vuxna är mellan 10 och 20 mikrogram.


– Resultaten visar att D-vitaminbehandlingen tolererades väl, säger Linda Björkhem-Bergman, överläkare vid Stockholms sjukhem och docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.


Stor med en svaghet

Studien är en av de största läkemedelsstudier som genomförts inom ASIH i Sverige. En svaghet med studien är det stora patientbortfallet eftersom många patienter dog av sin cancersjukdom under studiens gång. Endast 150 av 244 patienter kunde fullfölja de tre månader som studien varade.


Tidigare studier har visat att låga nivåer vitamin D i blodet kan ha ett samband med smärta, infektionskänslighet, trötthet, nedstämdhet och lägre självskattad livskvalitet.


Positivt häva D-vitaminbrist

”Sammanfattningsvis kan korrigering av D-vitaminbrist ha positiva effekter på smärta och trötthet hos palliativa cancerpatienter…” skriver forskarna.


Studien har finansierats av Region Stockholm (ALF), Cancerfonden, Stockholms sjukhems Jubileumsfond och har genomförts med stöd av ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr.


Foton: Karolinska institutet och Tim Doerfler/Unsplash1 801 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page